روز جزاء (یوم الدین):

در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ٤[الفاتحة: ۴].