صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض پنجاه و سوم: معتقدند که متعه حلال است، نه و...

اعتراض پنجاه و سوم: معتقدند که متعه حلال است، نه واجب

آیا انجام هر مستحبی حتی اگر ثواب فراوان داشته باشد، از سوی ما انجام می‌شود؟ واضح است که نه. از ائمة اهل سنت ادعیه و نمازهای فراوانی همراه با ثواب های زیاد نقل شده است که اگر کسی تمام شب و روزش را وقف خواندن آنها کند، باز هم کم است. حال آیا امامان تمام وقت خود را به خواندن آن ادعیه و صلوات می‌گذراندند؟ و چون جواب، منفی است، باید پرسید که چرا خود ایشان عامل نبوده‌اند.

از سوی دیگر، برخی کارهای مستحبی با ثواب فراوان هستند که کسی آن را انجام نمی‌دهد؛ مثلا هیچ کس با لباس نارنجی رفتگران به حوزه و دانشگاه نمی‌رود، اگرچه ثواب فراوانی در کسب علم وجود دارد و این کار نه تنها حرام نیست، بلکه مستحب نیز هست. در جواب می‌گویم: اعتراض ما به حلال بودنش است. مثل این است که بگوییم: خوردن گوشت خوک حلال است نه واجب، یا زنا حلال است نه واجب. حلال که شد، بعضی‌ها می‌خورند و بعضی‌ها انجام می‌دهند. بعد از یاد نبرید که شما می‌گویید: صیغه ثواب هفتاد حج را دارد.