صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض پنجاه و دوم: بهانه شیعه برای متعه کردن

اعتراض پنجاه و دوم: بهانه شیعه برای متعه کردن

افرادى هستند كه متأهل مى‌باشند، ولى در سفرهاى خارج كه گاهى به طول مى‌انجامد، گرفتار محروميت شديد جنسى مى‌شوند، نه همسران خود را مى‌توانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدد دائم در آن ديار دارند. كسانى هستند كه همسران آنها گرفتار بيمارى هاى مختلف و مشكلات ديگرى مي‌باشند و توان رفع نياز جنسى همسران خود را ندارند. سربازانى هستند كه به مأموريت هاى طولانى، براى حفظ مرزها و مانند آن مي‌روند و از خانواده‌هاى خود دورند و گرفتار مشكل جنسى هستند. گاه در دوران باردارى و شرايط خاص آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسى نداشته باشد و چه بسا جوان است و گرفتار مشكل محروميت.

راه حل همه اینها در اسلام ازدواج دوم است. وانگهی مرد باید حداکثر چهار ماه بعد به خانه برگردد، زیرا زن هم حق دارد؛ در جنگ که زن را نمی‌تواند با خود ببرد یا نگه دارد. پس برای سربازان چند زن صیغه‌ای پیدا خواهید کرد؟ خودش یک لشکر می‌شود.