صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض پنجاهم: شیعه می‌گوید اگر عمر متعه را حرام ن...

اعتراض پنجاهم: شیعه می‌گوید اگر عمر متعه را حرام نکرده بود، هیچ انسان شریفی زنا نمی‌کرد

امام صادق ÷ مي‌فرمايد: «لولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقىّ»

«اگر عمر [مردم را] از آن [یعنی متعه] منع نکرده بود، کسی جز افراد بدبخت و ستمکار زنا نمی‌کرد»[۱۴].

در پاسخ باید گفت:

اولاً: که عمر حرام نکرده و ما در فصل ۳ توضیح دادیم؛

ثانیاً: خوب به معنی حدیث دقت کنید. یعنی حالا اگر آدمی زنا کرده می‌تواند شریف باشد و او را هیچ گناهی نیست. همه گناه‌ها را باید متوجه عمر بدانیم و به این زناکارِ شریف چیزی نگوییم.

شیعیان که راضی نشدند که با متعه زنا را حلال کنند، با این حدیث آن را کار افراد شریف دانستند. این است مذهب علمای شیعه.

[۱۴]- وسائل الشيعة، جلد ۱۴، صفحه ۴۴۰، حديث ۲۴.