صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض چهلم: به ضرر دختران پاکدامن است

اعتراض چهلم: به ضرر دختران پاکدامن است

همه ما دخترانی را می‌شناسیم که از زیبایی بی‌بهره نیستند؛ مؤدب، تحصیلکرده‌، دیندار و از خانواده‌ای محترمند و دردانه و عزیز پدر و مادر؛ اما با این وجود شوهر نمی‌یابند.

برخلاف تصور عموم، خود این دختران بی‌گناه‌ند و تقصیر متوجه مردان لاابالی است که عروسی نمی‌کنند یا دیر عروسی می‌کنند، یا اصلاً مرد کم است در جنگ‌ها مردند یا مهاجر شدند.

الله برای تشویق این مردان بی‌مسئولیت به عروسی، آنها را تحت فشار میل جنسی قرار می‌دهد. اما زن صیغه‌ای از این فشار می‌کاهد و همه چیز را خراب می‌کند. زن صیغه‌ای با سرویسدهی به چند مرد در طول سال (تقریباً ۶ مرد) حق شش دختر را تباه می‌کند؛ درست مثل دانشجویان کوشایی که نمی‌توانند از سد کنکور عبور کنند.

پس ما با قانون متعه مخالفیم چون در این قحط الرجال، زنانی را چند شوهره می‌کند و حق دختران عفیف و پاکدامن را تلف و ضایع می‌کند و این قانون به زیانِ دختران پاکدامن است.