صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض سی‌ام: برداشت غلط شیعه از حدیث اهل سنت

اعتراض سی‌ام: برداشت غلط شیعه از حدیث اهل سنت

شیعه می‌گوید: اهل سنت حدیثی دارد که عمر گفت:

«متعتان كانتا على عهد النبيص أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء»

«دو متعه در زمان رسول بود و من شما را منع می‌کنم: متعة حج و متعة زنان»

ما عقیده داریم که این اعلان محکم عمرا و یادآوری مجدد او بود تا کسانی ‌که خبر از حرام شدن متعه نداشتند با خبر شوند.

یک دلیل که عمرا نمی‌توانست حلال را حرام کند، همین حدیث است؛ زیرا در آن حدیث، او از متعة حج نیز منع کرد، ولی تا امروز کسی این فتوای او را نپذیرفته و هیچ کدام از مذاهب اهل سنت آن را قبول ندارند، زیرا هرچند رسول اللهص متعة حج را انجام نداده، منع هم نکرده است؛ پس عمر هم حق نداشته منع کند و این سنت تا امروز باقی است و فرموده عمرا در حد یک فتوا با نیت خوب است. اما درباره متعه ازدواج کسی با ایشان مخالفت نکرد؛ چرا؟ چون صحابه خود از رسولص شنیدند که حرام است؛ به همین دلیل بود که فتوای خلیفه را در راستای سنت دیدند و بدان اعتراضی ننمودند.

عقیده اهل سنت بر این است که عمر آن را حرام نکرد و اصولاً انگیزة وی از بیان چنین حکمی، چیز دیگر بود: وی میدید مردمی که به حج می‌روند، برای حج و عمره همزمان احرام می‌بندند و کسی عمرة مفرد نمی‌کند و غیر از ماه‌های حج مردم برای عمره به مکه نمی‌روند، پس خواست با جدا کردن بین حج و عمره، کعبه را همیشه پر از عبادتگزاران ببیند؛ چنان که روایت داریم که مردی به او گفت: «حج و عمره را یکجا کردم» و عمرا فرمود: «خوب کردی» پس می‌دانست که حلال است.

از همه واضح‌تر، سخن پسر عمرب است که از او پرسیدند: آیا حج تمتع را حلال می‌دانی؟ گفت: بله. گفتند: با پدرت مخالفی؟ گفت: پدرم چنین نگفته، شما عمره را حرام کرده بودید و او شما را آگاه کرد. در آخر گفت: فرضاً اگر پدرم گفته باشد، آیا او به پیروی سزاوارتر است یا قرآن؟

پس دیدید که حتی پسر خلیفه نیز فتوای او را دربارة حج قبول نکرد. اگر رسول‌اللهص متعه را حرام نکرده بود، امروز در مذاهب اسلامی همه با عمر مخالفت می‌کردند، اما یک نفر هم مخالف نیست. آیا دلیلی بهتر از این می‌خواهید؟