صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض شانزدهم: این قانون، طلاق اسلامی را ملغی کرد...

اعتراض شانزدهم: این قانون، طلاق اسلامی را ملغی کرده است

اسلام ازدواج را یک پیوند مقدس اعلام کرده و اجازه بازی با آن را نمی‌دهد؛ و چرا این پیوند مقدس نباشد درحالی که شالودة زندگی انسان بر آن بنا شده است. بدین دلیل، اسلام اجازه بیش از دو طلاق را نمی‌دهد:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ [البقرة: ۲۲۹]

«طلاق، [طلاقى که رجوع و بازگشت دارد] دو مرتبه است»

و اگر مردی زن خود را برای بار سوم طلاق داد، مجازات می‌شود، مجازاتی سنگین؛ یعنی آن زن باید ابتدا زن مرد دیگری شود و بعد اگر بخت یاری کند و این مرد دوم، زن را طلاق دهد، آنگاه مرد اول می‌تواند باز با او ازدواج کند.

قرآن می‌گوید:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ [البقرة: ۲۳۰]

«اگر [بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر] او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اينکه همسر ديگرى انتخاب کند [و با او آميزش‏جنسى نمايد که در اين صورت] اگر [همسر دوم] او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند [و با همسر اول دوباره ازدواج نمايد]».

اما در ازدواج متعه این قانون ملغی است و مرد می‌تواند صد بار و بیشتر پیوند زناشویی را بگسلد و باز پیوند دهد، بدون آنکه مجازاتی را منتظر خود ببیند. شیعه می‌گوید: متعه اصلاً طلاق ندارد تا مجازات داشته باشد، بلکه پایان مدت دارد. بلی، نامش طلاق نیست، معنی طلاق را که دارد: یک زن و شوهر را بر یکدیگر حرام می‌کند؛ یعنی عین همان کاری که طلاق می‌کند، اما محدودیت ندارد.

قرآن دوست ندارد پیوند زناشویی بازیچه شود، زنا که نیست، زناشویی است.

در اعتراض چهاردهم دیدید که چند همسری را بازیچه کردند، محدودیت چهار زن را برداشتند و آن را تبدیل کردند به نهصد زن؛ اینجا می‌بینید طلاق را بازیچه کردند و محدودیت اسلام تا سه طلاق را عوض کردند و تبدیل کردند به سیصد طلاق و بیشتر.