صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض پانزدهم: الله به مردها در قرآن اجازه داده ح...

اعتراض پانزدهم: الله به مردها در قرآن اجازه داده حداکثر چهار زن بگیرند، اما متعه برعکس است

متعه این قانون الهی را ملغی می‌کند و به مرد اجازه می‌دهد تا نهصد زن یا بیشتر بگیرد. طرفداران قانون متعه می‌گویند: اما این موقت است و آن دائم.

در جواب می‌گویم که: ازدواج موقت می‌تواند یک ازدواج دائمی و بلکه حتی فراتر از ازدواج دائمی باشد. زمان زندگی مشترک زن و مرد در عقد دائم، تقریبآ ۵۰ سال طول میکشد و بعد یکی می‌میرد، اما شما می‌توانید زنی را صیغه کنید و مدت صیغه را نود و نه سال قرار دهید، پس دائمی شد، عملاً دائمی شد.

خلاصه اگر قانون صیغه، الهی باشد پس الله آیة سوم از سورة نساء[۶] را که مرد را به ازدواج با حداکثر چهار زن محدود می‌کند، عبث و بیهوده نازل کرده است؛ اما چون قرآن عبث نیست، ناچاریم نتیجه بگیریم که قانون متعه ،پوچ و بیهوده و در تضاد با این آیه قرآن است.

[۶. - ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.