اعتراض دوازدهم: قرآن تحریف نشده

گاهی می‌شنویم که می‌گویند: در وسط آیه ۲۴ سوره نساء عبارت «إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» داشته یعنی «تا وقت معین» ولی بعها از آن حذف شده است و برای این ادعا می‌کوشند تا از کتاب‌های اهل سنت دلیل بیاورند. ما یک سئوال ساده می‌پرسیم: آیا قبول دارید که قرآن تحریف نشده است؟ اگر قبول کنید، ادعای بالا باطل است، و اگر بگویید که تحریف شده، کافر هستید و ما را با شما کاری نیست.