مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده والسلام والصلاة علی من لا نبي بعده.

شیعیان قانونی دارند بنام ازدواج موقت. در میان ملل عالم تنها آنها‌ هستند که تحت نام دین، ازدواجی شبیه به زنا را حلال می‌دانند؛ و نه فقط حلال، بلکه که کاری ثواب می‌دانند. تو گویی سازندگان این مذهب قصد مسخره کردن اسلام را داشته‌اند و والله می‌خواستند که اسلام را مسخره کنند؛ اگر نه، پس چرا در اصول کافی حدیثی را از خر روایت می‌کنند که فلان خر از پدرش و او از جدش روایت کرده که ... همه اینها نشانه سیاهی دل و کینة بی‌پایان است. به هر حال، شیعه‌های ساده لوح و بی‌خبر گمان می‌کنند قانون ازدواج موقت هم در قرآن است هم در کتاب اهل سنت. ما فصل اول کتاب خود را با آیه‌ای شروع کردیم که آنها گمان می‌کنند درباره متعه است و سیزده رد بر آنها نوشتیم. در فصل دوم کتاب تضاد متعه را با قوانین قرآن نشان دادیم. در فصل سوم ثابت کردیم که بر خلاف ادعای شیعه، متعه در کتاب‌های اهل سنت حرام قطعی دانسته شده است. در فصل چهارم، دلایل عقلی در رد متعه را نوشته و در فصل پنجم ضرر آن را برای کودکان و زنان نشان دادیم. در فصل آخر نیز به دفاعیات شیعه‌ها را جواب دادیم.

از الله می‌خواهم که این کار را قبول کند و آن را سبب نجات شیعیان از این مذهب باطل، و وسیله نجات من در سکرات و قبر و قیامت و از آتش جهنم قرار دهد و آن را از من بپذیرد و در عوض، فردوس را بدهد که این اجر بزرگ را برای یک عمل کوچک، از وهاب کریم طمع داشتن عبث نیست.