منابع کتاب

۱- قرآن کریم

۲- تفسیر فی ظلال القرآن ـ شهید سیدقطب، نشر احسان.

۳- صحیح بخاری ـ محمدبن اسماعیل بخاری.

۴- صحیح مسلم ـ مسلم بن حجاج نیشابوری.

۵- سنن ترمذی ـ محمد بن عیسی ترمذی.

۶- سنن نسایی ـ احمد بن علی.

٧- سنن ابوداود ـ سلیمان بن اشعث سجستانی.

۸- سنن ابن ماجه ـ محمد بن یزید بن ماجه.

٩- مسند احمد ـ امام ابو عبدالله بن محمد بن حنبل شیبانی (امام حنبل).

۱۰- مختصر صحیح بخاری ـ عبداللطیف الشرجی الزبیدی مترجم عبدالقادر ترشابی. انتشارات حرمین.

۱۱- اللؤلؤ والمرجان ـ محمد فوأد عبدالباقی ـ مترجم ابوبکر حسن‌زاده ـ نشر احسان.

۱۲- فقه السنة ـ دکتر سیدسابق ـ مترجم: دکتر محمد ابراهیمی انتشارات سقز.

۱۳- سیر تحلیلی کلام اهل سنت از حسن بصری تا ابوالحسن اشعری، ملا عبدالله احمدیان نشر احسان.

۱۴- قرآن شناسی ـ محمد بن جمیل زینو، مترجم یونس یزدان پرست و محمد آزاد شفیعی، نشر احسان.

۱۵- نبی رحمت، سید ابوالحسن ندوی، مترجم مولانا محمدقاسم قاسمی، انتشارات شیخ الإسلام.

۱۶- منهاج المسلم (کلیات اسلام) ـ شیخ ابوبکر جزایری ـ مترجم: عبدالعزیز سلیمی انتشارات احسان.

۱٧- کتاب المسجد وبیت المسلم ـ شیخ ابوبکر جزایری مترجم: سعید فاضلی ـ انتشارات جامعه الأحناف تایباد.

۱۸- حجة الله البالغة ـ الإمام دهلوی ـ ترجمه: محمد یوسف حسین پور ـ انتشارات شیخ الإسلام احمد جام.

۱٩- کیف نتعامل مع القرآن العظیم (قرآن منشور زندگی) دکتر یوسف قرضاوی ـ ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، نشر احسان.

۲۰- کیف نتعامل مع السنة النبویة (فهم صحیح سنت) دکتر یوسف قرضاوی ـ ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، نشر احسان.

۲۱- صفة صلاة النبی ـ محمد ناصر الدین آلبانی ـ مترجم: عبدالله ریگی احمدی ـ نشر حرمین.

۲۲- الدرالثمین فی سیرة سیدالمرسلین ـ عبدالرشید نعیمی.

۲۳- سنت و بدعت ـ دکتر یوسف قرضاوی، نشر سنت تایباد.

۲۴- کتاب التوحید، صالح بن فوزان بن عبدالله-مترجم: محمد انصاری ناشرمترجم.

۲۵- دلیل الحاج والمعتمر وزائر مسجدالرسولص ـ مجموعه من العلماء ـ مترجم: ممتاززاده (راهنمای حج و عمره و زیارت مسجد رسول اللهص).

۲۶- شهسوار کربلا، تألیف مولانا عبدالرحمان سربازی، انتشارات صدیقی.

۲٧- احکام جنایز، شیخ محمد ناصرالدین آلبانی، عبدالله ریگی احمدی، نشر حرمین.