صفحه نخست عقاید (کلام) زیارت مسنون فضیلت نماز در مسجد الحرام و مسجد نبوی مدینه:

فضیلت نماز در مسجد الحرام و مسجد نبوی مدینه:

از جابر س روایت است: پیامبر خداص فرموده: «صلاةٌ فِي مسجدي هذا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صلاة فيما سِواهُ. إلاّ الْمسجدِ الحَرامَ وَصَلاةٌ فِي المسجد الحرام أَفْضَلَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ» [۴۱].

یعنی: «نماز در مسجد من در مدینه ثواب و پاداش بیش از یک هزار نماز در غیر از مسجدالحرام را دارد و یک نماز در مسجد الحرام پاداش برابر یکصد هزار نماز در غیر آن را دارد».

رسول خدا ص در مورد منزلت مسجد نبوی می‌فرماید:

«صلاةٌ في مَسْجِدِي هذا خيرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيما سَواهُ، إِلاَّ المَسْجِد الحرام». (روایت امام بخاری و مسلم).

یعنی: «یک نماز در مسجد من ثوابش از هزار نماز در سایر مساجد با ارزشتر است، به جز نماز در مسجدالحرام» و احادیثی در مورد فضیلت نماز در بیت المقدس آماده است که نماز در بیت المقدس پانصد برابر خواندن در دیگر مساجد است. بغیر از، مسجدالحرام و مسجدالنّبی [۴۲].

[۴۱] بخاری ۱۱٩۰، ۳۲۶۴، مسلم ۳۲۶٩، ابن ماجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، نسائی ۲۸٩٩ و ۲٩۰۰ ، مسند احمد ۱۵۲٧۱. [۴۲] اللؤلؤو المرجان، ج ۲، ص ۱۵۰ ـ کلیات اسلام ، ص ۳۴٩ ـ الدرالثمین فی سیرة سیدالمرسلین ، ج ۲، ص ۱۵۴.