صفحه نخست عقاید (کلام) زیارت مسنون در قبرستان نباید جزع و فزع کرد

در قبرستان نباید جزع و فزع کرد

امام بخاری و مسلم از انس روایت می‌کنند: پیامبرص زنی را مشاهده کرد که در کنار قبری گریه می‌کند فرمود: «‌اتقِي اللهَ واصْبِرِي» تقوی و صبر داشته باش، زن که پیامبر خدا را نشناخته بود پاسخ داد، به تو مصیبتی مانند مصیبت من نرسیده است، و بعد از رفتن پیامبرص به زن گفته شد که ایشان پیامبر خدا بودند، زن به منزل پیامبرص رفت و عرض کرد: شما را نشناختم. پیامبرص فرمود:

«إنّما الصبر عِندَ الصّدمة الْاُولى» «صبر، همان است که در آغاز مصیبت، باشد». در اینجا می‌بینیم که پیامبر خداص زن را از جزع و فزع منع می‌کند اما او را از زیارت منع نفرمود [۱۲].

[۱۲] فهم صحیح سنت ، ص ۱۲۴ . روایت حدیث بین محدثین متفق است بخاری ۱۳۰۲ ، مسلم ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ابی داود ۳۱۲۴، ترمذی ٩۸۸، نسائی ۱۵۶۵، امام احمد ۱۲۳۱٩ و ۱۲۴۶۰ و ۱۳۲٧۲.