صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل دوازدهم
اثبات کذب برخي احاديثی که در مور...

فصل دوازدهم
اثبات کذب برخي احاديثی که در مورد محبّت علي بر پیامبر ج ساخته اند

شيعه می‌گوید: دليل دوازدهم: «اخطب خوارزم با سند خود از ابی‌ذر غفاری روایت کرده که رسول‌خدا ج فرموده: هر کسی خلافت را از علی بگیرد کافر است و با خدا و رسول در افتاده و هر کس در مورد علی شک کند کافر است».

و از انس روایت شده که گفت: نزد رسول‌خدا بودم، ناگهان علی را دید که به سوی ما می‌آمد فرمود: «‌من و او در روز قیامت برای مردم حجت هستیم».

«از معاویه بن حیده قشیری روایت است که گفته از رسول خدا شنیدم كه به علی می‌فرمود: «هر کس بمیرد و دشمن تو باشد بر ديو یهودي یا نصرانی مرده است».