صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل نهم
به اتفاق مسلمانها، سيد المرسلين و اما...

فصل نهم
به اتفاق مسلمانها، سيد المرسلين و امام المتقين و رهبر كساني كه محل وضويشان منور مي‌شود فقط رسول الله ج است

شيعه مي‌گويد: «نهم: جمهور روايت كرده‏اند كه پيامبر ج به اصحاب دستور داد تا علي را امير خود قرار دهند و فرمود: علي سيد مسلمانان و امام متقيان و رهبر (غرّ محجلين) است. و فرمود: او (اشاره به علي) ولي و سرپرست هر مؤمني است كه بعد از من زندگي كند. و در حق او فرمود: علي از من و من از علي هستم و او براي هر زن و مرد مؤمني از خودشان نسبت به آنها سزاوارتر است». پس فقط علي براي امامت شايسته است. و این روايات در باب جانشيني علی نص صريح هستند.