صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل پنجم
اثبات اين كه روایت: «علي برادر و وص...

فصل پنجم
اثبات اين كه روایت: «علي برادر و وصي و جانشين و قاضي دین من است» دروغ و ساختگي است

رافضی گفته است: دلیل پنجم برای خلافت علی آن است که جمهور از پیامبر ج روایت کرده‌اند که رسول الله ج به أمیرالمؤمنین فرمود:

«أنت أخی ووصیی وخلیفتی من بعدی وقاضی دینی».

و این حدیث نصی در باب می‌باشد.