صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل سي و ششم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی ا...

فصل سي و ششم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدلال که او به اين فضيلت اختصاص دارد كه قبل از همه نماز خوانده و همراه پيامبر ج ركوع نموده است

رافضی می‌گوید: دلیل سی و ششم این آیه است که می‌فرماید:

﴿وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣ [البقرة: ۴۳] .

از طریق ابن نعیم از ابن عباس روایت شده که: این آیه به صورت اختصاصي در مورد پیامبر ج و علی نازل گردیده و اینان اولین کسانی هستند که نماز خوانده‌اند و به رکوع رفته‌اند[۲۸۵] . این دلالت بر فضیلت علی دارد و ثابت می‌کند که او شایستۀ امامت می‌باشد.

[۲۸۵] ابو عبدالرحمن می‌گوید: امام نسائی در خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب س ‌در ص ۲۱ دو روایت را ذکر می‌نماید اولی را با سند ضعیفی و دومی را با سند صحیح که امیر المؤمنین س اولین کسی بوده در بین مسلمانان که نماز را خوانده روایت اول: از سلمه بن کهیل روایت شده که میگوید از حبة العرنی شنیدم که گفت: از علی س شنیدم که گفت: من اولین کسی بوده ام که با پیامبر ج نماز خوانده‌ام. روایت دوم عمروبن مره از ابی حمزه از زید بن ارقم روایت می‌کند که گفته: اولین کسی که با پیامبر ج نماز خوانده علی است. اما محقق الخصائص شیخ احمد میرین در مورد این دو حدیث تعلیقاتی دارد که در مورد اولی این چنین می‌گوید: سندش ضعیف است راویان به غیر از حبه بن جوین العرنی از کسانی هستند که مورد اعتماد هستند. امام احمد و عجلی او را توثیق نموده‌اند. و نسائی گفته: قوی نیست. ذهبی می‌گوید: او از شیعیان اهل غلو می‌باشد و کسی است که می‌گوید: در صفین ۸۰ مرد بدری علی را همراهی کرده اند در حالیکه این محال است. حافظ ابن کثیر می‌گوید: حبه با حبه‌ای (دانه‌ای) مساوی نیست. حافظ ابن حجر می‌گوید: او صدوق است اما غلط‌هایی دارد اغلب در مسائل تشیع (ت ۷۶) الـمیزان: ۱/۴۵۵۰۱) البدایة والنهایة: ۷/۳۴۴)‌ التهذیب: ۲/۱۷۶،. می‌گویم: معروف است که حبه اهل غلو در تشیع می‌باشد، روایتش قبول نمی‌باشد چون بدعتش زیاد است همانطور که حافظ این را در کتاب نزهة النظر در ص۵۰-۵۱ بیان نموده. ابن سعد این حدیث را از طبقات کبری در آورده (۳/۲۱) و ابن ابی‌شیبه در کتابش (۱۲/۶۵) و امام احمد در الـمسند: ۱/۱۴۱، و در فضائل صحابه، شماره: (۹۹۹-۱۰۰۲)، و ابن قتیبه در المعارف ص ۱۶۹، و ابن ابی عاصم در «الآحاد والـمثانی» ق ۱۵/أ و در «الأوائل» (۶۸)، و بغوی در معجم الصحابه (ق-۱۴۸)، و خطیب در تاریخ: ۴/۲۳۳، و خوارزمی در المناقب (۲۱)، و ابن عساکر در تاریخ دمشق (۶۴،۶۳:۱۲) در رقم ۸۴ از طریق سلمه بن کهیل در مورد حبه. و در مورد حدیث دوم می‌گوید: صحیح است و رجالش اهل ثقه و از رجال شیخین هستند بغیر از ابی‌حمزه که اسمش طلحه بن یزید است که او تنها از رجال بخاری است. طیالسی در مسندش به شماره: (۶۷۸) وامام احمد در المسند (۳۷۰،۳۶۸:۴) و در الفضائل: (۱۰۰۴) و بلاذری در «أنساب الأشراف» (۱۱۲:۱) و قطیعی در «زوائد فضائل الصحابة» در شماره: (۱۰۴۰)، و ابن جریر در تاریخ: ۱۹۸:۱، و بیهقی در السنن الکبری: ۲۰۶:۶، و ابن عبدالبر در الإستیعاب: ۳۲:۳، و ابن المغازلی در مناقب علی (۱۴) و خوارزمی در «المناقب (۲۰) و ابن عساکر (۱۰۶) از طریق شعبه از عمرو بن مره اخراج نموده اند. امام احمد و بغوی و طبرانی و بیهقی اضافه نمودند که عمرو گفته: این را برای ابراهیم نخعی نقل کرده ام، او این روایت را انکار کرد و گفت: که ابوبکر اولین کسی بوده که مسلمان شده است.