صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل سي و چهارم
پاسخ به کسی که مدعي امامت علي...

فصل سي و چهارم
پاسخ به کسی که مدعي امامت علي س است به دليل اين‌كه او ویژگی دامادی پیامبر ج را دارد

رافضی می‌گوید: دلیل سی و چهارم این آیه است که خداوند می‌فرماید:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٗا ٥٤ [الفرقان: ۵۴] .

«و او ذاتی است كه از آب انسانها را آفريده است و ايشان را به (دو گروه) ذُكور و اناث تبديل كرده است، و پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا بوده (و هست)».

در تفسیر ثعلبی از ابن سیرین روایت شده که گفته: این آیه در شأن پیامبر ج و علی بن ابی‌طالب نازل گردیده که پیامبر ج فاطمه را به عقد علی در آورده و خدا ذاتي است که از آب «نطفه» انساني را آفرید و او را سبب خویشاوندی حاصل از ازدواج و دامادي قرار داده است. و این امتياز برای غیر او ثابت نشده است، پس علی س از همه بزرگوارتر است، بنابراين او امام است».