صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل بیست و هشتم
پاسخ به کسی که مدعی امامت عل...

فصل بیست و هشتم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدلال که خداوند در قرآن تمامی اصحاب پیامبر ج را مورد سرزنش و عتاب قرار داده جز علی

دلیل بیست و هشتم شیعه برای اثبات امامت علی این است که: احمدبن حنبل از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: هر آیه‌ای در قرآن ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ در آن بود، علی س در رأس آن قرار دارد و امیر و شریف آن آیه است. خداوند اصحاب محمد ج را در قرآن مورد سرزنش قرار داده است، ولی از علی جز به نیکی یاد نکرده است و این دلالت بر برتری او دارد پس او امام است.