صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل چهاردهم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی اس...

فصل چهاردهم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدلال که امت اسلامی از ولایت و دوستی او سؤال خواهند شد

استدلال چهاردهم رافضی بر امامت علی بدین شرح است که خداوند می‌فرماید:

﴿وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡ‍ُٔولُونَ ٢٤ [الصافات: ۲۴] .

«آنها را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند».

که از طریق ابو‌نعیم از شعبی و از ابن عباس روایت شده است که آیه در خصوص ولایت علی است. و همچنین در کتاب «الفردوس» از ابوسعید خدری س از پیامبر ج روایت شده است که هرگاه مردم از ولایت علی سؤال شدند باید بر آن ثابت باشند. و این ویژگی برای سایر اصحاب ثابت نشده بنابراین علی امام است.