صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل یازدهم
پاسخ به کسی که از ابن مسعود با ای...

فصل یازدهم
پاسخ به کسی که از ابن مسعود با این مضمون حدیث روایت کرده است که پیامبر ج فرمودند: دعوت به من و علی منتهي شده است

دلیل یازدهم رافضی بدین شرح است که می‌گوید: خداوند می‌فرماید:

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي [البقرة: ۱۲۴] .

«(خداوند فرمود) من تو را به امامت برگزیدم، (ابراهیم) گفت: از سلالة من ...».

فقیه ابن مغازلی شافعی[۱۵۱] از ابن مسعود س روایت می‌کند که گفت: پیامبر ج فرمودند: دعوت به من و علی پایان می‌یابد، زیرا هیچ کدام از ما دو نفر، هرگز برای بت سجده نبردیم، پس خداوند مرا به پیامبری و علی را به جانشیني من برگزید و این نص برای اثبات مسألۀ امامت علی است.

[۱۵۱] مناقب الامام علی، ص (۲۷۷) (م).