صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۲- تقنین (قانونگزاری) از آن ملت:

۲- تقنین (قانونگزاری) از آن ملت:

از اصول اساسی دموکراسی اینست که ملت را از طریق مجلس نمایندگان‌شان مصدر تمام سلطه‌های قانونی گردانیده، حق تشریع و قانونگزاری را برایش می‌دهد.