ب- مساوات میان فرزندان:

اسلام پدر ومادر را در برابر فرزندان خود مسئوول می‌داند که باید در مقابل فرزندان‌شان احساس مسؤولیت نموده، عدالت ودادگری را در میان آن‌ها رعایت نمایند، ونباید یکی را بر دیگری برتری دهند:

امام بخاری ازصحابی جلیل نعمان بن بشیر روایت نموده که پیامبر ج فرموده است: «اتقوالله، واعدلوا بین أولادکم». «ازخدا بترسید، ودر میان فرزندان‌تان عدالت ومساوات برقرار کنید».