مظاهر عدالت

خداوند عدالت را حلقۀ ارتباط میان همۀ تعالیم ورهنمودهای دعوتی واصلاحی رسالت رسول خدا در تمام ابعاد زندگی بشر قرار داده و به اجرای آن فرمان اکید داده است:

﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ [النحل: ٩۰].

«خداوند به دادگری ونیکی دستور می‌دهد...».

﴿وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ [الشورى: ۱۵].

«و به من دستور داده شده تا در میان شما داد گری کنم».

عدالت در قرآن صورت‌ها و مظاهر مختلفی دارد، مانند عدالت در گفتار، عدالت در معاملات، عدالت در امورخاص، عدالت در قضاوت حتی در برابر دشمنان و.....