۴- ارزش‌های اخلاقی‌:

براساس حدیث صحیح که امام بخاری از عبدالله بن عمرو، روایت کرده پیامبر ج ارزش‌هایاخلاقی را یکی از ملاک‌های شخصیت شمرده، فرموده است‌:

«إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». «محبوب‌ترین شما نزد من با اخلاق‌ترین‌تان می‌باشد».

زندگی عملی پیامبر ج وخلفای راشدین نیز بیانگر این حقیقت است، در عصر نبوت انتخاب افراد برهمین اصول صورت می‌گرفت، انتخاب ابوبکر از جانب پیامبر ج به عوان خلیفه وجانشین وی بعد از وفات، از بزرگ‌ترین مصداق آنست.

وهم چنان ابوبکر صدیق معیار‌های فوق را درنظر گرفته عمر بن خطاب را به عنوان مشاور ارشد، وپس از خود به عنوان خلیفه نامزد می‌کند.

خلیفۀ دوم دو شورا داشت‌:

۱- شورای عالی که از قراء (دانشمندان علوم قرآنی) تشکیل یافته بود.

۲- شورای نخبگان، که اعضای این شورا اصحاب بدر، (نسبت فداکاری وسابقه داری‌شان دراسلام) بود.