۲- علم وتخصص:

از دیدگاه اسلام مقام علم وعالمان با جهل وجاهلان یکسان نیست، قرآن به عظمت علم، و برتری انسان به اساس علم اشاره نموده می‌فرماید‌: ﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ [الزمر: ٩].

«بگو‌: آیا کسانیکه می‌دانند! باکسانیکه نمی‌دانند، یکسانند؟».

بخصوص علم قرآن‌:

«خیركم من تعلم القرآن وعلمه». «بهترین شما کسی است که قرآن را یاد می‌گیرد، وبه دیگرام می‌آموزد».