صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۳- نظام متوازن ومیانه رو:

۳- نظام متوازن ومیانه رو:

یکی از برجسته‌ترین خصایص دین اسلام توازن ومیانه روی است‌:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ [البقرة: ۱۴۳].

«همچنان شما را امت میانه‌ای قرار دادیم تا گواه برمردم باشید».

اسلام دین معتدل است از نظر عقیده، از نظر ارزش‌های مادی ومعنوی، از نظر روابط اجتماعی، از نظرشیوه‌های اخلاقی، از نظر عبادت وطرز تفکر واز نظر نظام سیاسی.

نظام سیاسی اسلام معتدل ومتوازن است، برخلاف نظام‌های وضعی که افراط وتفریط همزاد وجزء جدائی ناپذیر آن می‌باشد.

نظام سیاسی اسلام نه مانند نظام‌های دیکتاتوری رعیت را کاملاً سلب صلاحیت می‌نماید، ونه مانند نظام‌های دموکراسی مردم را مصدر قانون پنداشته، مردم را همه چیز می‌داند.

اسلام تعیین زعیم سیاسی را نه مانند دموکراسی حق تمام مردم بدون قید وشرط می‌داند، ونه مانند نظام‌های استبدادی ومیراثی برمحور ارادۀ فرد با گروه دور می‌زند، بلکه از دیدگاه اسلام زعیم سیاسی توسط شورای اهل حل وعقد -که از لحاظ علمی، تقوی، تخصص وفدا کاری- افراد نخبۀ جامعه محسوب می‌شوند، انتخاب می‌گردد. [٩]

[٩] النظام السیاسی فی الإسلام از دکتور سلیمان عید و دکتور سعود آل سعود