صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۴- نجات از اسارت وبردگی‌:

۴- نجات از اسارت وبردگی‌:

نظام‌های وضعی- اعم از نظام‌های استبدای، دموکراسی و ... هم از لحاظ تشریع وقانونگزاری، وهم از لحاظ اجرایی قوانین ساختۀ افکار بشر بر بالای رعیت بوده، انسان را برده وبندۀ انسان دیگر می‌گرداند.

اما اسلام همانگونه که قانونگزاری را از شئون توحید شمرده از آن آفریدگار جهان می‌داند، همچنان این پیام را دارد که با اجرای قوانین الهی در زمین خدا، انسان‌ها را از چنگال اسارت انسان‌های دیگر نجات می‌دهد. [۶]

[۶] النظام السیاسی فی الإسلام از دکتور سلیمان عید