صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص اخبار متواتره و نقد اسانيد آن‌ها

اخبار متواتره و نقد اسانيد آن‌ها

نویسنده همه تلاش خود را به كار انداخته تا روایت كننده احادیث متواتر یا شبه متواتر را تضعیف كند، همانگونه كه در رابطه با دو آیهی موضوع كامل شدن دین و ابلاغ آن بطور كامل در همین كتاب آمده است. او حدود پنجاه حدیث را نقل كرده و تلاش كرده سندشان را ضعیف و سست جلوه دهد؛ غافل از اینكه ضابطه و قاعدهی حدیث متواتر و شبه متواتر این است كه «جمعی خبر واقعهای را بازگو كنند كه خود شاهد آن بودهاند كه این خبر مفید علم و آگاهی است»، فرق ندارد آن افراد موثوق باشند یا نه، و چنانچه این روایات وحشتناک را ضمیمه روایاتی كنیم كه اهل سنّت در رابطه با دو آیهی نازل شده در روز غدیر نقل كردهاند؛ حقیقت بسیارروشن خواهد شد، و در آن موقع بررسی و تحلیل سند احادیث، زیادی است.