صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص نوید‌ه‌های پیامبر ج که...

نوید‌ه‌های پیامبر ج که در دوران خلفای سه‌گانه تحقق پیدا کرده‌ است

بر اساس ذکر این آیات و وقوع استخلافی که الله تعالی آن را به مؤمنان وعده داده است، و آن‌که‌ این‌‌ امر برای سه خلیفۀ راشده متحقق شده است که‌ متأسفانه شیعیان آن را نمی‌بینند، در اینجا بعضی از نویدها و بشارت‌هایی را خاطر نشان می‌کنیم که پیامبر ج آنها را به اصحابش وعده داده، و در دوران ابوبکر و عمر و عثمان ش عملاً تحقق یافته‌اند:

از جمله: در روز حفر خندق، وقتی که مردم از صخره‌ای که کندن آن برایشان دشوار شده بود، زبان به اعتراض گشودند، پیامبر ج آمد و تبر را برداشت و ضربه‌ای به آن وارد کرد، که در اثر آن، برقی از آن بیرون زد که گویی چراغی در دل شبی تاریک است، آنگاه پیامبر ج تکبیر فتح و پیروزی سرداد و مسلمانان هم تکبیر گفتند. سپس ضربۀ دیگری زد، آنگاه برق دیگری از آن بیرون آمد، سپس ضربه‌ سوم را به آن وارد کرد، باز هم برق و نوری دیگر از آن بیرون زد، آنگاه پیامبر ج دربارۀ برق اول گفت: از آن، کاخ‌های حیره و مدائن کسری برایم نمایان شد، و جبرئیل به من خبر داد که امت من بر آنان پیروز خواهد شد (و آنها را فراچنگ خواهد آورد) سپس ضربه دوم را زدم، و چنانکه دیدید برق زد و درخشید، که از آن هم، کاخ‌های سرخ رنگ سرزمین روم برایم نمایان شدند، و جبرئیل به من خبر داد که امت من آنها را هم فراچنگ خواهند آورد. پس شاد شوید (و به یکدیگر خوش‌خبر ‌دهید) پس مسلمانان شاد شدند و گفتند: ستایش مخصوص خدایی که وعده‌دهندۀ راستگویی است، بعد از محاصره، به ما وعدۀ پیروزی داد. آنگاه منافقان گفتند: خوشحال نشوید که بی‌خود شما را امیدوار می‌سازد، چه وعدۀ سرخرمن می‌دهد و به شما یاد می‌دهد که او از یثرب کاخ‌های حیره و مدائن کسری را می‌بیند و آنها جزو قلمرو و فتوحات شما خواهند گشت در حالی که شما هم اکنون دارید از ترس خندق می‌زنید و نمی‌توانید خود را بنمایانید؟! آنگاه قرآن نازل شد: ﴿وَإِذۡ يَقُولُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورٗا ١٢ [الأحزاب: ۱۲] [۱۷۱۹] . «و چون منافقان و بیمار دلان مى‏گفتند: خداوند و رسولش جز از روى فریب به ما وعده نداده‏اند!».

راستی، این نویدها چه وقت تحقق یافتند؟ و آیا در اینجا برای این سخن «یاری کن کسی که او را یاری کرده، و خوار کن کسی او را خوار کرده» که به پیامبر ج منسوب شده است، جایگاهی خواهی یافت؟!.

و از جمله: پیامبر ج فرموده است: شما مصر را فتح خواهید کرد، پس وقتی که آن را فتح نمودید، با قبطی‌ها به‌ نیکی و خوبی رفتار کنید، آنها با ما دارای رابطه خویشاوندی و ذمه بوده‌اند. یعنی: مادر ابراهیم (پسر پیامبر) یعنی ماریه قبطی از آنهاست[۱۷۲۰] .

و در روایتی: شما را بخدا قبطی‌ها را از دست ندهید، چه شما بر آنها پیروز می‌شوید و آنها به مثابه ابزار و نیروی کمکی شما در راه خداوند خواهند بود[۱۷۲۱] .

و از جمله نویدهایی که بر عدالت‌پروری و ایمان (محکم) صحابه دلالت دارند، این فرموده پیامبر ج است: این پسر من - منظورش حسن‌بن علی است - سرور و سالار است، الله تعالی به‌ وسیله او میان دو گروه از مسلمانان آشتی و صلح ایجاد خواهد کرد، و همانگونه شد که پیامبرج فرمود[۱۷۲۲] .

و از جمله: این فرموده پیامبر ج است: بعد از اصحابم بهترین‌های امت من در این حره (نام منطقه‌ای است) کشته خواهند شد. انس‌بن مالک س گوید: در روزه حره ۷۰۰ نفر از حاملان قرآن که در آنها سه اصحابی وجود داشت، کشته شدند[۱۷۲۳] .

و بدین ترتیب، (در اینجا) پوچی و بی‌پایگی و بطلان این سخن آشکار می‌شود که می‌گوید: صحابه بر خلاف فرمان الله و رسولش ج عمل کرده‌اند و خلفای سه‌گانه حق علی را غصب کرده و به ناحق در زمین رفتار کردند، از سوی دیگر، شما دیدید که رفتار متقابل میان اصحاب و حضرت علی، خلاف این مقوله را می‌رساند. این فقط رشته محبت و نوع‌دوستی و احترام و دیگر‌خواهی هر یک نسبت به آن یکی و اعتراف به فضل دیگری بوده که آنها را در کنار هم جمع کرده است.

[۱۷۱۹] مجمع البیان: (۲/۴۲۸)، (۴/۵۳۴)، الخصال: (۱/۷۷)، أمالی الصدوق: (۱۸۸)، إعلام الوری: (۱۰۰)، البحار: (۱۷/۱۶۹-۱۷۱)، (۲۱-۱۹۰-۲۱۹-۲۴۱)، و ن. ک. به نور الثقلین: (۴/۲۴۵)، إثبات الهداة: (۱/۲۳۹-۲۸۴-۳۴۵)، أمالی الصدوق: (۲۵۸)، تفسیر القمی: (۲/۱۵۴). [۱۷۲۰] الـمناقب: (۱/۱۰۹)، البحار: (۱۸/۱۳۱). [۱۷۲۱] أمالی الطوسی: (۲۵۸)، البحار: (۱۸/۱۴۴). [۱۷۲۲] إعلام الوری: (۴۵)، الـمناقب: (۱/۱۴۰)، البحار: (۱۸/۱۴۲)، (۴۳/۲۹۸-۲۹۹-۳۰۵-۳۱۷). [۱۷۲۳] أعلام الوری: (۲۱۰)، البحار: (۱۸/۱۲۵)، إثبات الهداة: (۱/۳۶۵).