صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص تعریف و تمجید حضرت علی از شیخین رضی‌الله‌عنهم اجمع...

تعریف و تمجید حضرت علی از شیخین رضی‌الله‌عنهم اجمعین

همچنین حضرت علی س از روایت غدیر و دیگر روایات چنین فهم و برداشتی نكرد که ولایت وی واجب است و مخالفت با آن کفر و باطل است و می‌گوید:

اما بعد:

همانا خداوند تعالی محمد ج را به پیامبری برگزید و (مردم) را بوسیله او از گمراهی و هلاکت نجات بخشید و بوسیلهی وی تفرقه‌گرایی و پراکندگی را زدود و جمع‌گرایی و همدلی پدید آورد، پس در حالی از جانب خداوند متعال قبض روح شد که همه وظایف خود را انجام داده بود، سپس مردم ابوبکر را به جانشینی وی منصوب کردند، سپس ابوبکر عمر را جانشین خود قرار داد، آنگاه آن دو، راه و روش زیبا در میان امت عادلانه رفتار كردند، این در حالی است که ما یک انتقاد داشتیم که بجای ما، متولی امور مسلمانان شدند، در حالی که ما، آل رسول خدا ج نسبت به آن امر سزاوارتر و حق به جانب‌تر بودیم، بهر حال، در این مورد از آنان گذشت کردیم[۱۶۰۷] .

و در جایی دیگر گفته است: «سپس مسلمانان، بعد از پیامبر ج از میان خود، دو امیر صالح را به مقام خلافت منصوب کردند، که آن دو امیر، سیره (پیامبر ج) را زنده کردند، و از سنت، پا فراتر نگذاشتند»[۱۶۰۸] .

و در ارتباط با آن دو گفته‌اند: ابوبکر آن امور را در دست گرفت، مسلمانان را به راه راست و صواب راهنمایی کرد، و میانه‌روی و اعتدال‌گزینی را سرلوحه کار خود قرار داد، سپس عمر متولی امور شد، او هم از راه و روش پسنده، و سرشت پاک و مبارک برخوردار بود[۱۶۰۹] .

[۱۶۰۷] البحار: (۳۲/۴۵۶) نیز نگاه کنید به البحار: (۳۳/۵۶۸-۵۶۹). [۱۶۰۸] البحار: (۳۳/۵۳۵). [۱۶۰۹] البحار: (۳۳/۵۶۸).