صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص سخنی درباره اول شخص که نزد شیعه به بررسی اسناد روا...

سخنی درباره اول شخص که نزد شیعه به بررسی اسناد روایات پرداخت

کسی جرأت نمی‌کرد این احادیث را رد کند یا اسناد آنها را تضعیف کند، و هر کس جرأت اقدام به چنین کاری می‌کرد از طرف آنها مورد هجوم واقع می‌شد هر چند از منصب و مقام بالاتر برخوردار باشد. همانند علامه حلی که جزو مشایخ محسوب می‌شود در زمینه کار و تحقیق در مورد روایات شیعه بوسیله تحقیق و تخریج و نتیجه این کار سقوط دو سوّم روایات کتاب‌های مرجع آنها همانند کافی شیخ کلینی که روایات آن حدود [۱۶۱۹۹] می‌باشد. که با توجه به مقیاس‌های جماعت معتدل از خودشان جز (۵۰۷۲) روایت هیچ کدام صحیح نمی‌باشند[۱۴۲۲] .

علاوه بر این، تحریف‌هایی در کتاب‌های مرجع‌شان صورت گرفته است. به عنوان نمونه، کتاب‌ کافی بیست فصل بر او افزوده شده است، و هر فصل شامل چند باب، و هر باب شامل چندین حدیث است، و چندین قرن بعد از کلینی این اضافه‌ها صورت گرفته است.

این همه تحریف و اضافات نسبت به مهم‌ترین منابع شیعه که در استخراج احکام بسیار عمده و مورد استفاده می‌باشد، و کتابی که مؤلفش کلینی ذکر کرده که آن را در مدت بیست سال تألیف نموده[۱۴۲۳] . و در آن آثار و روایاتی از افراد راستگو نقل كرده است[۱۴۲۴] . کتابی که بعضی از علما شیعه بر این باورند که این کتاب بر امام مهدی عرضه شده و ایشان آن را پسندیده، و گفته برای شیعیان ما این کتاب کافی است[۱۴۲۵] . و قیاس سایر منابع آنها بر همان منوال است.

و علامه حلی به خاطر بررسی که نسبت آن كتاب انجام داده مورد هجوم شدید از طرف شیعیان به قرار گرفته؛ تا جائی که دربارهی او گفته‌اند: دین دو دفعه منهدم شده: یکبار در روز سقیفه (كه مسلمانان برای تعیین خلیفه جمع شدند)، و بار دوم در روز ولادت علامه حلی[۱۴۲۶] .

در مورد آنچه که شیعه در مورد علامه حلی گفته‌اند شکی نیست زیرا ایشان با انجام این کار دین امامیه را منهدم ساخت، و به كار بردن کلمه (دین) از طرف آنها جای تأمل است.

[۱۴۲۲] لؤلؤة البحرین: (۳۹۴)، کلیات فی علم الرجال: (۳۵۷). [۱۴۲۳] انظر منزلة الکافي عند القوم (۲۴)، و مابعدها من الکتاب نفسه. [۱۴۲۴] الکافي (۱/۸). [۱۴۲۵] الکافي (۱/۲۵). [۱۴۲۶] أعیان الشیعة (۵/۴۰۱)، مقیاس الهدایة (۱/۱۳۷)، الحدائق الناضرة (۱/۱۷۰).