صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص نمونۀ آیاتی که شیعه ادعا می‌کنند نام علی‌بن ابیطال...

نمونۀ آیاتی که شیعه ادعا می‌کنند نام علی‌بن ابیطالب س از آنها حذف شده است

این بحث را به ذکر چند مثال از آیاتی که نام امیرالمؤمنین علی‌بن ابیطالب س به گمان شیعه از آنها حذف شده است، به پایان می‌بریم از جمله: این آیه:

«یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربک فی علی فإن لم تفعل عذبتک عذاباً ألیما» «ای پیامبر! آنچه را که دربارۀ علی بر تو نازل شده، تبلیغ کن و اگر آن را تبلیغ نکنی عذاب سختی را به تو می‌رسانیم».

به گمان شیعه - عدوی - نام علی را حذف نموده است[۸۵۸] .

و از باقر روایت شده: جبرئیل این آیه را اینگونه بر محمد ج نازل فرمود:

(وإن کنتم في ریبٍ مما نزلنا علی عبدنا في علی فأتوا بسورة من مثله)[۸۵۹] . «اگر گمان دارید در آنچه درباره علی بر بندۀ خود نازل کرده‌ایم، پس یک سوره همانند آن را بیاورید اگر می‌توانید».

و نیز از او روایت شده که‌ گفت: جبرئیل این آیه را اینگونه بر محمد نازل فرمود:

«بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا بما أنزل الله في علی بغیاً»[۸۶۰] . «خویشتن را به بدترین چیزها فروختند و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بودیم درباره علی کفر ورزیدند و کفرشان تنها بخاطر دشمنی بود».

و نیز از او روایت شده که‌ گفت: به‌ خدا سوگند، آیه ذیل اینگونه بر محمد ج نازل شد: (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علي قالوا أساطير الأولين). «هنگامی كه به مستكبران گفته می‌شود: پروردگار شما چه چیزهائی در مورد علی نازل كرده است‌؟ می‌گویند: افسانه‌های گذشتگان است».

و نیز از صادق روایت شده[۸۶۱] : جبریل آیه ذیل را اینگونه بر محمد ج نازل کرد:

«یا أیها الذین أتوا الکتاب آمنوا بما أنزلنا فی علی نوراً مبینا»[۸۶۲] .

و در روایتی از باقر آمده: آیه ذیل اینگونه بر محمد ج نازل شده است:

«یا أیها الذین أتو الکتاب آمنوا بما أنزلت فی علی مصدقاً لما معکم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها علی أدبارها أو نعلنهم»... تا اینکه می‌رسد به قول خداوند که می‌فرماید: (مفعولا) ً آخر آیه[۸۶۳] .

و از صادق روایت شده:

﴿مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ [النساء: ۶۶] .

«و اگر آنان، آنچه را كه به وسیلۀ علی بدان پند داده مى‏شوند، انجام مى‏دادند، قطعا برایشان بهتر بود».

و باز از او روایت شده که‌ گفت: این آیه اینگونه نازل شده:

«لكن الله يشهد بما أنزل في علي أنزله بعلمه والـملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد»[۸۶۴] . «لیکن خداوند بر آنچه درباره علی نازل کرده، گواهی می‌دهد، این خدا است که آن را به دانش خویش نازل کرده است و فرشتگان گواهی می‌دهند و کافی است که خدا گواه باشد».

و از او روایت شده که‌ گفته: جبرئیل این آیه را اینگونه فرودآورده است:

«يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا بولايته فإن لله ما في السموات وما في الأرض»[۸۶۵] . «ای مردم پیامبری را از جانب خدا بسوی‌تان حق را آورده است درباره ولایت علی و ایمان بیاورید سود شما است و اگر به ولایت علی کافر شوید آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداوند است».

و نیز از او روایت شده که جبرئیل این آیه را اینگونه نازل کرده است:

«وقل الحق من ربكم في ولاية علي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين آل محمد حقهم ناراً أحاط بهم سرادقها»[۸۶۶] .

و نیز از او روایت شده که‌ گفت: جبرئیل این آیه را به این صورت نازل کرده است:

«فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفوراً»[۸۶۷] . @بیشتر مردم جز انکار به ولایت علی را نمی‌پذیرند!.

و نیز از او روایت شده که‌ گفت: آیۀ ذیل به این صورت نازل شده است:

«ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً»[۸۶۸] . «هر کس در ولایت علی و ائمه پس از او، از خدا و پیامبرش فرمانبرداری کند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست یافته است».

از جابربن عبدالله س روایت شده که‌ گفت: این آیه اینگونه نازل شده است:

«فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون بعلي».«هرگاه تو را بمیرانیم و از میان برداریم قطعاً ما از آنان بواسطه علی انتقام خواهیم گرفت».

و در روایتی آمده: «بعلی منتقمون» به وسیلۀ علی انتقام خواهیم گرفت.

و در روایت دیگری آمده که‌ گفته: بخدا قسم کلمه «بعلی» از قرآن حذف شده، و به خدا قسم از قرآن کلمه (بعلی» دزدیده شده است[۸۶۹] .

از صادق روایت شده که‌ آیه ذیل اینگونه نازل شده است:

«إن أتبع إلا ما يوحى إليَّ في علي»[۸۷۰] . «من تنها از آن چیزی تبعیت می‌کنم که دربارۀ علی بر من نازل شده است».

و باز هم از صادق روایت شده که‌ گفته: آیه ذیل اینگونه نازل شده است:

«والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد في علي وهو الحق من ربهم كفَّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم»[۸۷۱] . «و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند و چیزی را باور دارند که درباره علی بر محمد نازل شده است و آن هم حق است و از سوی پروردگارشان آمده است خداوند گناهانشان را می‌بخشاید و بدی‌هایشان را نادیده می‌گیرد و حال وضعشان را خوب می‌سازد».

از باقر روایت شده که‌ گفته: جبرئیل اینگونه این آیه را بر محمد ج نازل کرده است: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في علي». «این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند فروفرستاده درباره علی درست نمی‌دارند». اما نام علی حذف شده است[۸۷۲] .

و یا قول باقر که می‌گوید: آیه ذیل به این صورت نازل شده است:

«إن علي إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل»[۸۷۳] . «علی بنده‌ای بیش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الگوی بنی‌اسرائیل کردیم».

و باز هم از او روایت شده كی آیه ذیل به این صورت بوده است:

«إنما توعدون لصادق في علي..»[۸۷۴] . «مسلماً چیزی که درباره علی بدان وعده داده می‌شوید، راست است».

از ابوالحسن ماضی روایت شده که‌ گفت: «ولو کره الکافرون بولاية علی». «هرچند كه كافران ولایت علی را دوست نداشته باشند».

یک نفر پرسید: آیا این جزء قرآن است؟ گفت: این حرف (علی) جزء قرآن می‌باشد و غیر آن تأویل است[۸۷۵] .

از صادق روایت شده که‌ آیه ذیل را اینگونه تلاوت کرد: «سأل سائل بعذاب واقع للکافرین بولایة علی لیس له دافع». «خواستاری درخواست عذابی كرد كه به وقوع می‌پیوندد. گریبانگیر كافران به‌ ولایت علی می‌گردد، و هیچ كس نمی‌تواند آن را از ایشان باز دارد». ‏

سپس گفت: بخدا قسم جبرئیل این آیه را به این صورت بر محمد ج نازل فرموده است.

و در روایتی آمده که‌ گفته: در مصحف فاطمه اینگونه است.

و در روایت دیگری آمده که‌ گفته: در مصحف فاطمه به این صورت آمده‌ است[۸۷۶] .

از علی س روایت شده که‌ گفته: «ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابیاً».آخر سورۀ نبأ

آن را تحریف کرده‌اند و خوانده‌اند «کنت تراباً» و این به همین خاطر بود که پیامبر ج در بسیاری اوقات من را به (ابوتراب) مخاطب قرار می‌داد[۸۷۷] .

از صادق روایت شده که‌ آیه ذیل را اینگونه تلاوت کرده است:

«والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، خلق الزوجين الذكر والأنثى، ولعلي الآخرة والأولى». ابتدای سوره لیل «سوگند به شب در آن هنگام كه می‌پوشاند. ‏و به روز سوگند در آن هنگام كه جلوه‌گر و روشن می‌گردد. نر و ماده را می‌آفریند. و قطعاً آخرت و دنیا همه از آن علی است».

گفت به این صورت نازل شده است[۸۷۸] .

از مقدادبن اسود س روایت شده که‌ گفت: ما در خدمت رسول خدا ج بودیم؛ در حالی که به پرده کعبه دست گرفته بود، می‌گفت: پروردگارا! من را یاری ده‌ و پشت من را محکم کن و سینه‌ام را بگشا و نام من را بلند کن. جبرئیل نازل شد و گفت ای محمد! بخوان: «ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك». «آیا ما سینه تو را نگشودیم. و بار سنگین را از تو برنداشتیم‌؟ ‏همان بار سنگینی كه پشت تو را در هم شكسته بود؟ ‏و آوازه تو را به‌ وسیلۀ دامادت علی بلند نكردیم و بالا نبردیم‌؟».

پیامبر ج این سوره را تلاوت نمود و ابن مسعود آن را در مصحف ثبت کرد، اما عثمان آن را از قرآن حذف نمود[۸۷۹] .

دیگر به این موضوع طول نمی‌دهیم و آنچه را که ذکر نمودیم، در این زمینه کافی است.

[۸۵۸] الـمناقب: (۲/۴۱)، فصل الخطاب: (۲۸۲) منظور به عدوی که در روایت ذکر شده عمربن خطاب است، و نیز نگاه کن: فصل الخطاب: (۲۴۲-۲۸۰-۲۸۱)، کشف الغمة: (۱/۳۲۶)، البرهان: (۱/۳۴-۴۳۷-۴۹۱)، محجة العلماء: (۱۳۰)، الصافی: (۲/۵۱)، البحار: (۳۵/۵۸)، القمی: (۱/۲۳). [۸۵۹] الکافي: (۱/۴۱۷)، البرهان: (۱/۷۰)، (۳/۷۱)، القمی: (۱/۳۵)، البحار: (۲۳/۳۷۳)، (۳۵/۷۵)، فصل الخطاب: (۲۵۴)، البیان: (۲۳۰)، تأویل الآیات: (۱/۴۲). [۸۶۰] الکافي: (۱/۴۱۷)، الصافی: (۱/۱۶۲)، البرهان: (۱/۱۲۸)، فصل الخطاب: (۲۵۶)، البحار: (۲۳/۳۷۲)، (۳۶/۹۸-۱۳۰)، تفسیر فرات: (۱/۶۰)، العیاشی: (۱/۶۹)، تأویل الآیات: (۱/۷۶)، نور الثقلین: (۱/۸۶). [۸۶۱] البرهان: (۱/۱۳۰)، (۲/۳۶۳)، فصل الخطاب: (۲۵۶-۳۰۱)، العیاشی: (۲/۲۷۹)، القمی: (۱/۳۸۵)، البحار: (۳۵/۵۸)، (۳۶/۱۰۴-۱۴۱)، تفسیر فرات: (۱/۲۳۴). [۸۶۲] الکافي: (۱/۴۱۷)، البرهان: (۱/۳۷۳)، البحار: (۲۳/۳۷۳)، (۳۵/۵۷)، فصل الخطاب: (۲۷۳). [۸۶۳] البرهان: (۱/۳۷۴)، فصل الخطاب: (۲۷۳)، الکافی: (۱/۴۱۷)، مولا صالح در شرح الکافی گفته: ظاهر این حدیث بر این است که قول خداوند (فی علی نوراً مبینا) جزء نظم قرآن می‌باشد، منافقان آن را تحریف و حذف نموده‌اند، البحار: (۹/۱۹۳)، العیاشی: (۱/۲۷۲)، نورالثقلین: (۱/۴۸۶). [۸۶۴] البرهان: (۱/۴۲۸)، القمی: (۱/۱۵۹)، الصافی: (۱/۵۲۳)، البحار: (۳۶/۹۳-۹۹)، (۹۲/۶۴)، فصل الخطاب: (۲۷۸)، نورالثقلین: (۱/۵۷۶)، العیاشی: (۱/۳۱۱). [۸۶۵] الکافي: (۱/۴۲۴)، البرهان: (۱/۴۲۸)، البحار: (۳۵/۵۸)، الصافی: (۱/۵۲۳)، فصل الخطاب: (۲۷۹)، العیاشی: (۱/۳۱۱)، تأویل الآیات: (۱/۱۴۳)، الـمناقب: (۲/۳۰۱). [۸۶۶] الکافي: (۱/۴۲۵)، کنز الفوائد: (۱۴۱)، العیاشی: (۲/۳۵۳)، تأویل الآیات: (۱/۲۹۲-۲۹۳)، القمی: (۲/۹)، نور الثقلین: (۳/۲۵۸)، البرهان: (۲/۴۶۵-۴۶۶)، الصافي: (۳/۲۴۱)، فصل الخطاب: (۳۰۵)، البحار: (۲۳/۳۷۹-۳۸۱)، (۲۴/۲۲۱-۲۲۲-۲۲۶)، (۳۵/۵۷)، (۳۶/۸۳)، (۹۲/۶۵). [۸۶۷] البرهان: (۲/۴۴۵)، (۳/۱۶۹)، فصل الخطاب: (۳۰۴-۳۱۶)، الکافي: (۱/۴۲۵)، الصافی: (۳/۲۱۶)، البحار: (۲۳/۳۷۹-۳۸۱-۳۸۲)، (۳۵/۵۷)، (۳۶/۱۰۵)، (۹۲/۶۴)، کنز الفوائد: (۱۴۰-۱۴۱)، تأویل الآیات: (۱/۲۹۱)، المناقب: (۲/۳۰۱)، العیاشی: (۲/۳۴۰). [۸۶۸] الکافی: (۱/۴۱۴)، الصافي: (۴/۲۰۶)، القمی: (۲/۱۹۸)، البرهان: (۳/۳۴۰)، البحار: (۲۳/۳۰۳)، (۳۵/۵۷)، فصل الخطاب: (۳۲۰)، تأویل الآیات: (۲/۴۶۹)، نور الثقلین: (۴/۳۰۹). [۸۶۹] جوامع الجامع: (۲/۵۱۳)، مجمع البیان: (۹/۷۵)، البرهان: (۴/۱۴۴)، فصل الخطاب: (۳۲۸)، البحار: (۳۲/۳۱۳)، تأویل الآیات: (۲/۵۶۰). [۸۷۰] البرهان: (۴/۱۷۲)، تأویل الآیات: (۲/۵۷۸)، کنز الفوائد: (۳۰۱)، فصل الخطاب: (۳۲۹)، البحار: (۲۴/۳۲۰). [۸۷۱] الصافي: (۵/۲۱)، البرهان: (۴/۱۸۰)، تأویل الآیات: (۲/۵۸۳)، القمی: (۲/۲۷۷)، کنز الفوائد: (۳۳۸)، فصل الخطاب: (۳۳۲)، البحار: (۲۴/۳۲۱)، (۳۶/۸۶). [۸۷۲] البرهان: (۴/۱۸۲)، الصافی: (۵/۲۲)، کنز الفوائد: (۳۰۳)، القمی: (۲/۲۷۸)، جوامع الجامع: (۵۵۶)، مجمع البیان: (۹/۱۴۹)، البحار: (۲۳/۳۸۵)، (۲۴/۳۲۱)، (۳۶/۸۷)، فصل الخطاب: (۳۳۲)، تأویل الآیات: (۲/۵۸۴)، نور الثقلین: (۵/۳۱). [۸۷۳] القمی: (۲/۲۵۹)، الصافی: (۴/۳۹۷)، البحار: (۲۴/۳۹۹)، (۸۹/۲۷۷)، نور الثقلین: (۴/۶۰۹)، البرهان: (۴/۱۵۱). [۸۷۴] البرهان: (۴/۲۳۰)، فصل الخطاب: (۳۳۲)، البحار: (۳۶/۱۶۲)، تأویل الآیات: (۲/۶۱۴). [۸۷۵] الکافي: (۱/۴۳۲)، البحار: (۲۳/۳۱۸)، (۲۴/۳۳۶)، البرهان: (۴/۳۲۹)، فصل الخطاب: (۳۳۵)، تأویل الآیات: (۲/۲۸۷)، نور الثقلین: (۵/۳۱۷). [۸۷۶] الکافی: (۱/۴۲۲)، (۸/۵۷)، البرهان: (۴/۳۸۱)، الروضة: (۴۹)، الصافی: (۵/۵۲۴)، البحار: (۲۳/۳۷۸)، (۳۵/۵۷-۳۲۴)، (۳۷/۱۷۶)، فصل الخطاب: (۳۳۹)، المناقب: (۲/۳۰۱)، نور الثقلین: (۵/۴۱۱-۴۱۲)، تأویل الآیات: (۲/۷۲۳). [۸۷۷] فصل الخطاب: (۳۴۱)، البحار: (۳۵/۵۱-۶۰)، (۹۲/۶۲)، (۹۳/۲۷). [۸۷۸] البرهان: (۴/۴۷۱)، الصافی: (۵/۳۳۶)، فصل الخطاب: (۳۴۵-۳۴۶)، کنز الفوائد: (۳۹۰)، البحار: (۲۴/۳۹۸-۳۹۹)، تأویل الآیات: (۲/۸۰۸). [۸۷۹] البرهان: (۴/۳۷۵)، فصل الخطاب: (۳۴۶)، الفضائل: (۱۵۹)، الروضة: (۳۰)، البحار: (۳۶/۱۱۶)، محجة العلماء: (۱۳۱) و نیز نگاه کن مولد النبی: (۲۱۷).