صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص بیان و توضیح اینکه در قرآن بحث و ذکری از ائمه وجود...

بیان و توضیح اینکه در قرآن بحث و ذکری از ائمه وجود ندارد، و موضع‌گیری شیعه در برابر این حقیقت

ما در قرآن صدها آیه داریم و می‌بینیم از این پیامبران که‌ بحث می‌کنند، اما تنها یک آیه وجود ندارد که از یکی از این اوصیاها بحث بکند، خواه صد و بیست و چهار هزار باشند یا صد و چهل و چهار هزار، بلکه تنها یک آیه‌ای وجود ندارد که بحث از مهمترین و افضل آنها بکند، و یک آیه هم وجود ندارد که از بزرگواری آنها بر انبیاء بحث بکند.

قرآنی که هیچ چیزی را ترک نکرده و همه چیز را بیان نموده، چنانکه شیعه به روایتی از صادق / این نکته را تأکید می‌کنند: بخدا قسم، من عالم‌ هستم به آنچه که در آسمان و زمین است، و به آنچه که در بهشت و جهنم است، و به آنچه که واقع شده یا تا روز قیامت واقع خواهد شد، سپس سکوتی کرد و کف دستش را باز کرد و گفت: آن را بدین‌سان از کتاب خدا می‌دانم، و گفت: خداوند می‌فرماید: در قرآن بیان همه چیز وجود دارد.

و در روایتی آمده: سپس مقداری سکوت کرد و فهمید که این سخن بر شنوند‌گان سنگینی می‌کند، پس گفت: از کتاب خداوند فهمیده‌ام که خداوند می‌فرماید: در قرآن تبیان همه چیز وجود دارد[۷۸۵] .

و صادق گفته: خداوند هیچ چیزی را که بندگان به آن نیاز داشته باشند، ترک ننموده است، تا هیچ عبدی نتواند بگوید: کاش این مسئله در قرآن ذکر می‌شد مگر اینکه خداوند درباره آن، قرآن نازل نموده[۷۸۶] . (یعنی قرآن جای ای کاش گفتن، همه را بسته - مترجم) این قرآن آسمان و زمین و میان آنها و مخلوقات آسمان و زمین و بهشت و جهنم و آنچه که در آن دو موجود است، در صدها آیه ذکر کرده است، پس می‌بایست چیزی را که سبب و علت خلق این موجودات است که عبارت از ائمه و امامت است، ترک نکند و آن را بهتر و بیشتر بیان کند، و بدرستی جایگاه امامت را فهمیدی و دانستید که‌ حتی به اندازه شیر نیز درباره آن توضیح داده نشده است (منظور از کلمه شیر، درنده است - مترجم) اما در این‌باره هیچ بیان و توضیحی در قرآن ذکر نشده است.

در مقابل این حقیقت بزرگ که در خالی بودن قرآن از یک آیه راجع به‌ عقیدۀ شیعه در خصوص امامت نمایان است و این‌که‌ برخی از روایات صریح و روشن آن را تأکید می‌کنند، مانند: روایت ابوبصیر که از صادق / سؤال کرد: مردم می‌گویند: چرا علی و اهل بیت در قرآن نامبرده نشده‌اند؟ صادق گفت: در جواب آنها بگویید: نماز بر پیامبر ج نازل شده‌، اما خداوند در مورد سه رکعت و یا چهار رکعت سخنی نرانده‌ و پیامبر ج آن را تفسیر و توضیح داده‌ است، و زکات بر او نازل شد، اما خداوند بیان ننمود که از هر چهل درهم یک درهم بپردازند تا اینکه پیامبرج آن را بیان کرد و حج بر او نازل شد... تا آخر روایت، که صادق در این روایت ذکر نموده که بیان امامت علی از راه‌ سنت است نه از راه‌ قرآن[۷۸۷] .

شیعه در مقابل این حیقیقت به سه وسیله پناه برده‌اند تا از طریق آن بتوانند به‌ حل این اشکال بپردازند که‌ به‌ اتجاهات از آن تعبیر داده‌ می‌شود.

[۷۸۵] کشف الغمة: (۲/۴۳۰)، البصائر: (۳۵)، البحار: (۲۶/۱۱۱)، (۴۷/۳۵)، (۹۲/۸۶)، البرهان: (۲/۳۷۸-۳۷۹)، نور الثقلین: (۳/۷۳-۷۴-۷۶)، الصافی: (۳/۱۵۱)، العیاشی: (۲/۲۸۸)، المیزان: (۱۲/۳۲۷) و آیه سوره نحل آمده: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ [النحل: ۸۹] . [۷۸۶] الکافي: (۱/۵۹)، نورالثقلین: (۳/۷۴)، الصافی: (۱/۱۵۱-۱۵۶)، المحاسن: (۲۶۷)، البحار: (۶۸/۲۳۷)، (۹۲/۸۱). [۷۸۷] الکافي: (۱/۲۸۶)، إثبات الهداة: (۱/۴۴۱)، البحار: (۳۵/۲۱۱)، نورالثقلین: (۱/۵۰۲)، العیاشی: (۱/۲۷۶)، الـمیزان: (۴/۴۱۱)، البرهان: (۱/۳۸۵)، تفسیر فرات: (۱/۱۱۰)، الصافی: (۱/۴۶۲)، إثبات الهداة: (۱/۴۴۱).