صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص اینک موضع شیعه پس از وفات رضا

اینک موضع شیعه پس از وفات رضا

گروهی به‌ امامت او و مرگ پدرش یقین داشتند، و هنگامی که رضا وفات کرد به همان توقف برگشتند که‌ پس از موسی بن جعفر بدان باور داشتند، این گروه را مؤلفه خوانند.

گروه دوّم به محدثه نام‌گذاری شده‌اند، آنها مرجئه محدثین بودند، آنان قائل به امامت موسی بن جعفر و پس از او قائل به امامت علی بن موسی شدند، اینها به خاطر علاقه به دنیا و با دروغ به‌ شیعه پیوستند، لذا هنگامی که علی بن موسی الرضا فوت کرد به عقیدۀ قبلیشان برگشتند.

و گروهی زیدیه‌های قوی و زیرک بودند، پس هنگامی که مأمون فضیلت رضا را ذکر نمود، اینها به‌ خاطر رغبت و علاقه به دنیا خودشان را در ردیف قائلین به‌ امامت او قرار دادند، و تا مدتی مردم را اینگونه ساکت نمودند، پس هنگامی که رضا فوت کرد به قوم خویش که‌ زیدیه بودند، بازگشتند.

و گروهی به احمد بن موسی دست گرفتند و او را امام خودشان قرار دادند... و بدین‌سان[۵۸۴] .

[۵۸۴] به تفصیل این موضوع در کتاب فرق الشیعة صفحه (۸۶) و پس از آن را نگاه کن، الفصول المختارة: (۲۵۶).