صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص باب اول
آیا نصی دربارۀ امامت وجود دارد؟

باب اول
آیا نصی دربارۀ امامت وجود دارد؟

همانا اهل تشیع معتقد هستند که امامت نیز همچون نبوت است و بدون وجود نصی از طرف خداوند که‌ توسط رسولش ابلاغ گشته‌، برای هیچ کسی امکان‌پذیر نیست و امامت همچون نبوت لطفی از جانب پروردگار است و جائز نیست که هیچ عصر و زمانی خالی از امامی واجب الاطاعه‌ باشد که‌ از طرف خداوند منصوب شده است و هیچ‌گاه انسان حق انتخاب و تعیین امام ندارد و حتی خود امام حق ندارد کسی را به عنوان امام پس از خود تعیین کند.

گفتنی است که‌ در این باره ده‌ها روایت را بر زبان ائمه وضع کرده‌اند؛ برخی از این روایات را به امام محمد باقر / نسبت داده‌اند که فرموده: @آیا گمان می‌کنید که امر امامت بدست ماست و به هر کسی که بخواهیم می‌دهیم؟ خیر سوگند به خداوند به درستی امامت عهد و پیمانی است از جانب رسول الله ج برای اشخاصی معین تا اینکه به صاحب اصلی آن منتهی می‌شود!.

و در روایت دیگری آمده که به امام جعفر صادق / نسبت می‌دهند که گفته است: «به درستی امامت عهد و پیمانی است که‌ از طرف خداوند برای فردی معین، مشخص شده است و امام حق ندارد آن را از کسی که بعد از اوست، بگیرد»[۴] .

شیعۀ اثنی عشر ـ دوازده امامی ـ بر این باورند که رسول الله ج بر امامان بعد از خود نص نهاده است و آنها را تعیین و نام برده است که آنان دوازده امام هستند نه کم می‌شوند و نه زیاد که عبارتند از:

۱- علی‌ابن ابی‌طالب س که ملقب به (الـمرتضی ـ یا امیرالمؤمنین) است، متولد ۲۳ سال قبل از هجرت و متوفی سال ۴۰ هجری.

۲- حسن بن علی ملقب به (الزّکی ـ المجتبی) متولد ۲ هجری ـ متوفی ۵۰ هجری.

۳- حسین بن علی س ملقب به (سیدالشهداء) متولد ۳ هجری ـ متوفی ۶۱ هجری.

۴- علی بن حسین س ملقب به (زین‌العابدین ـ السجاد) متولد ۳۸ هجری ـ متوفی ۹۵ هجری.

۵- محمدبن علی س ملقب به (الباقر ـ كنیه‌ ـ ابو جعفر) متولد ۵۷ هجری ـ متوفی ۱۱۴ هجری.

۶- جعفربن محمد س ملقب به (الصادق ـ كنیه‌ ـ أبوعبدالله) متولد ۸۳ هجری ـ متوفی ۱۴۸ هجری.

۷- موسی بن جعفر س ملقب به (الکاظم ـ كنیه‌ ـ أبوالحسن ـ أبوالحسن الأول ـ أبوالحسن الماضی ـ أبو إبراهیم) متولد ۱۲۸ هجری ـ متوفی ۱۸۳ هجری.

۸- علی بن موسی س ملقب به (الرضا ـ كنیه‌ ـ أبوالحسن الثانی) متولد ۱۴۸ ـ متوفی ۲۰۳ هجری.

۹- علی بن محمد س ملقب به (الجواد ـ كنیه‌ ـ أبوجعفر الثانی) متولد ۱۹۵ هجری ـ متوفی ۲۲۰ هجری.

۱۰- محمدبن علی س ملقب به (الهادی ـ العسکری) متولد ۲۱۲ هجری ـ متوفی ۲۵۴ هجری.

۱۱- حسن بن علی س ملقب به (العسکری ـ كنیه‌ ـ أبومحمد) متولد ۲۳۲ هجری ـ متوفی ۲۶۰ هجری.

۱۲- محمد بن حسن ملقب به (الـمهدی ـ الحجة ـ القائم ـ الغائب الـمنتظر) ۲۵۶ .

[۴] البصائر: (۴۷۲) البحار: (۲۳/۸۷، ۷۰، ۷۱، ۷۵، ۱۳۹) الکافی: (۱/۲۷۸) کمال‌الدین: (۱۲۸) قرب‌الإسناد: (۱۵۴) بصائر الدرجات: (۴۷۰) غیبة النعمانی: (۳۵) إثبات الهداة: (۱/۸۵، ۵۶۹) برای بیشتر از این اگر خواستی نگاه کن: البصائر: (۴۷۰) و بعد از آن که (۱۴) روایت آورده است، البحار (۲۳/۶۶) باب: إن الامامة لا تکون إلا بالنص، که در آن (۲۵) روایت آمده است الکافی: باب: إن الإمامة عهد من الله معهود من واحد إلی واحد، که در آن (۴) روایت آمده است: الإمامة والتبصرة: (۱۶۵) باب إن الإمامة عهد من الله، که در آن (۴) روایت آمده است.