صفحه نخست حدیث و سنت درس ختم بخاری شریف به انضمام زندگی نامه امام بخاری انسان در روز قیامت با چه کسانی همراه خواهد بود:

انسان در روز قیامت با چه کسانی همراه خواهد بود:

شیخ/ سخنانی را که ایراد می‌فرمودند از این حدیث ثابت است و آن این که صحابی ‌ای عرض کرد یا رسول الله ج من هیچ عمل زیادی ذخیره ندارم لیکن من با خدا و رسولش محبت دارم؛ حضرت رسول اکرم ج فرمودند: سرانجام انسان با افرادی می‌باشد که با آن‌ها محبت دارد و اگر چنانچه شما با خدا و رسولش محبت کنید، سرانجام شما نیز به همراه آن‌ها خواهید بود، (انشاء الله).

صحابه فرمودند: هیچ روزی ما تا این حد خوش‌حال نبودیم به قدری که امروز بعد از شنیدن این سخن خوش‌حال شدیم که حضرت رسول اکرم ج فرمودند: «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

به هرحال، هنگامی که با محبت نمودن و اظهار عقیده با سلسلۀ الذهب با آنان پیوند برقرار نمودیم، مطابق این حدیث که این وعده را فرموده که: «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ان شاء الله خداوند لطف و کرمش را شامل افرادی کند که با سلسلۀ الذهب پیمان می‌بندند. این بحث مختصر پیرامون سندی بود که این طلبه عزیز خدمت شما قرائت نمود.