مشخصات کتاب

درس ختم بخاری شریف به انضمام زندگی نامه امام بخاری
تأليف:

محمد تقی عثمانی


مترجم:

ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی