بحث ششم: جشن گرفتن ابتدای قرن هجری

از بدعت‌های دیگر قرون اخیر، جشن گرفتن ابتدای قرن هجری می‌باشد، که در ابتدای قرن پانزدهم هجری روی داد، و بعضی از کشورهای اسلامی به همین مناسبت جشن و مراسم تشکیل دادند، محفل‌های سخنرانی برپا نموده، و به این مناسبت‌ به یکدیگر تبریک و تهنیت می‌گفتند، و کتاب‌هایی چاپ شدند که با این عبارت شروع شده‌اند: به مناسبت جشن قرن پانزدهم هجری)، اعتراض به خاطر چاپ کتاب‌ها نیست، چون انتشار کتاب‌ها تبلیغ علم و دانش است به خصوص اگر سلفی یا دارای منهج سلفیت باشند، اما اعتراض به این خاطر است که ابتدای قرن را بعنوان عیدی از عیدهایی که مردم برای آن جشن و مراسم می‌گیرند قرار داده‌اند، جشن گرفتن ابتدای قرن هجری کاری بدعی است و پیامبر ج از بدعت و اضافه کردن به دین نهی فرموده است.

جشن گرفتن ابتدای قرن هجری از دو جهت نهی شده است: