صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا ۱۱- بدعت بودن زدن و کوبیدن به ظرف مسی در آخر این م...

۱۱- بدعت بودن زدن و کوبیدن به ظرف مسی در آخر این ماه

از بدعت‌های دیگر ماه رمضان زدن و کوبیدن به ظرف مسی یا چیزی شبیه آن در آخرین روز این ماه هنگام غروب خورشید می‌باشد، مردم به فرزندان خود دستور می‌دهند و کلماتی را به آن‌ها ‌یاد می‌دهند که هنگام کوبیدن آن‌ها ‌را بگویند، که در هر منطقه و مملکتی این کلمات گوناگون و مختلف هستند، و معتقدند با این کار شیاطینی که در این اوقات هجوم می‌آورند طرد و دور می‌شوند، چون با رفتن ماه رمضان این شیاطین از زندان و زنجیر آزاد می‌شوند و رهایی می‌یابند که قبلاً در ماه رمضان بند شده بودند، نابود باد جهل و نادانی که چگونه مردم را بازی می‌دهد.