صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا ۶- اذکاری که بعد از هر چهار رکعت نماز تراویح صورت ...

۶- اذکاری که بعد از هر چهار رکعت نماز تراویح صورت می‌گیرند بدعت هستند

از بدعت‌های دیگری که در این ماه مبارک پیدا شده است: ذکر کردن بعد از هر چهار رکعت نماز تراویح می‌باشد، و بلند کردن صدا از طرف نمازگزاران و انجام دادن این اذکار به صورت هم صدا و دسته‌جمعی، که همۀ این کارها بدعت می‌باشند.

و همچنین بعد از تمام شدن ذکر، مؤذن می‌گوید «الصلاة يرحمكم الله» که این هم بدعت است، در هیچ جایی نیامده و روایت نشده است که پیامبر ج آن را انجام داده باشد و یا آن را تأیید کرده باشد. به همین صورت صحابه ‌و تابعین و سلف صالح هم چنین کاری را نکرده‌اند، پس ایجاد و اضافه کردن چیزی به دین ممنوع و حرام است، خوب‌ترین و کامل‌ترین هدایت، هدایت حضرت محمد ج و بعد از ایشان خلفای راشدین - رضوان الله تعالی علیهم - می‌باشد. که هیچ کدام، هیچ یک از این کارها را انجام نداده‌اند، پس ما هم به کارهایی که آن‌ها ‌انجام داده‌اند بسنده کنیم، آنچه خیر و صلاح است این است که از آن‌ها ‌پیروی کنیم و هر چه شر و بدی است در بدعت می‌باشد [۶۳۰].

[۶۳۰] به کتاب المدخل، تألیف ابن الحاج، (۲/۲٩۳-۲٩۴) مراجعه شود.