صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا بحث دوم: بعضی از بدعت‌هایی که در این ماه انجام می‌...

بحث دوم: بعضی از بدعت‌هایی که در این ماه انجام می‌شوند

ماه رمضان ماهی مبارک است، فضیلت‌های آن بسیار‌اند، و در این ماه اعمال و عبادت‌های زیادی برای نزدیک شدن به خدا قرار داده شده، اما بدعت‌گزاران که با فرمودۀ خداوند مبارزه می‌کنند:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ[المائدۀ: ۳].

در این ماه بزرگ و بافضیلت‌ بدعت‌هایی بوجود آورده‌اند، که با این بدعت‌ها می‌خواهند مردم را از عبادت واقعی که با آن به خداوند نزدیک می‌شوند مشغول کنند، مثل اینکه آنچه که پیامبر ج و اصحاب او - رضوان‌الله تعالی علیهم - و تابعین و سلف صالح - رحمةالله علیهم - انجام داده‌اند برای آن‌ها ‌و مردم کافی و تمام نبوده است!! آن کسانی که برای انجام کارهای خیر و اعمال صالح حریص‌ترین مردم بوده‌اند. - خداوند در دنیا و آخرت مبتدعین را موفق نگرداند - در دین چیزی اضافه کرده‌اند که جزو دین نیست و چیزهایی بدون اجازه و دستور خداوند بعنوان دین و قانون وضع کرده‌اند، بعضی از این بدعت‌ها عبارتند از: