و از احادیث موضوع

حدیث: «رجب شهر الله و شعبان شهري ورمضان شهر أمتي» [۳۶۶]. «ماه رجب، ماه خدا، و شعبان ماه من پیامبر ج) و رمضان ماه امت من است».

حدیث: «فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار ...» [۳۶٧]. «فضل و بزرگی ماه رجب به نسبت سایر ماه‌های دیگر مثل فضل و بزرگی قرآن بر سایر اذکار و کتاب‌های دیگر است».

حدیث:«رجب شهر الله الأصم، من صام من رجب يوماً ايماناً واحتساباً استوجب رضوان‌ الله الأكبر» [۳۶۸]. «ماه رجب ماه خدا و ماه کر است به آن ماه کر می‌گویند زیرا عرب در آن ماه نمی‌جنگیدند و شبیخون نمی‌زدند و غارت نمی‌کردند لذا صدای چکاچک اسلحه و صدای کسی برای کمک شنیده نمی‌شد) هر کس در ماه رجب از روی ایمان و تقوی یک روز روزه بگیرد رضایت بزرگ خدا برای او واجب می‌گردد».

و حدیث: «من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له صيام شهرٍ ومن صام سبعة أيام أغلق عنه سبعة أبواب من النار ...» [۳۶٩]. «هر کس در ماه رجب سه روز روزه بگیرد خداوند اجر و ثواب یک ماه را برای او می‌نویسد، و هر کس هفت روز روزه بگیرد هفت در از درهای جهنم بر او بسته می‌شود».

و حدیث: «من صلي الـمغرب في أول ليلة من رجب ثم صلي بعدها عشرين ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وقل هو الله احد مرة، ويسلم فيهن عشر تسليمات، أتدرون ما ثوابه؟ ... قال: حفظه اللهُ في نفسه وأهله وماله وولده، وأجير من عذاب القبر، وجاز علي الصراط كالبرق بغير حساب ولاعذاب» [۳٧۰]. «هر کس در اولین شب ماه رجب نماز مغرب را بخواند، سپس بعد از آن بیست رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره فاتحه و قل هوالله احد را یک مرتبه بخواند، و این بیست رکعت را با ده سلام ادا کند یعنی دو رکعت دو رکعت بخواند) آیا می‌دانید ثواب و اجر این کار چقدر است؟ فرمود: خداوند خودش خانواده‌اش، مال و ثروتش، فرزندانش، را محفوظ می‌کند، او را از عذاب قبر پناه می‌دهد، و بدون حساب و عذاب از روی پل صراط مانند برق رد می‌شود و نجات پیدا می‌کند».

و حدیث: «من صام من رجب وصلي فيه اربع ركعات ... لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يري له» [۳٧۱]. «هر کس در ماه رجب روزه بگیرد و چهار رکعت نماز در آن بخواند .... قبل از اینکه از دنیا برود و بمیرد جایگاه خود را در بهشت می‌بیند یا به او نشان داده می‌شود».

و حدیث صلاة الرغائب: «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، ولكن لاتغفلوا عن أول ليلة جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الـملائكة الرغائب، وذلك أنه إذا مضي ثلث الليل لايبقي ملك مقرب في جميع السموات والأرض، إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها، فيطلع الله عليهم اطلاعة فيقول: ملائكتي سلوني ما شئتم، فيقولون: يا ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوم رجب، فيقول الله : قد فعلت ذلك، ثم قال ج: وما من أحد يصوم يوم الخميس اول خميس في رجب، ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة، يعني ليلة الجمعة ثنتي عشرة ركعة ...» الخ [۳٧۲]. «رجب ماه خدا، شعبان ماه من، و رمضان ماه امت من است، اما از اولین شب جمعۀ ماه رجب غافل نشوید، شبی است که ملائکه‌ آن را رغائب می‌نامند، و رغائب آن است که زمانی که یک سوم شب گذشت هیچ ملائکه‌ای مقرب در آسمان‌ها و زمین باقی نمی‌ماند مگر اینکه در کعبه و کنار آن جمع می‌شوند، خداوند از آن‌ها ‌می‌خواهد تا چیزی را طلب کنند، می‌فرماید: ای ملائک‌های من آنچه می‌خواهید از من طلب کنید، آن‌ها ‌هم می‌گویند: پروردگارا! نیاز ما این است که هر کس روزۀ ماه رجب را بگیرد او را عفو کنی و گناهانش را پاک گردانی، خداوند هم می‌گوید: این کار را کردم. سپس پیامبر ج می‌گوید: هر کس روز پنج‌ شنبه را روزه بگیرد، اولین پنج ‌شنبۀ ماه رجب، سپس میان عشاء و تاریکی شب، یعنی شب جمعه، دوازده رکعت نماز بخواند ...».

حدیث: «من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله احد عشرين مرة ...» الی آخر [۳٧۳]. «هر کس شب نیمۀ ماه رجب چهارده رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سورۀ حمد را یک مرتبه و قل هو الله احد را بیست مرتبه بخواند ...» الی آخر.

و حدیث: «إن شهر رجب شهر عظيم، من صام منه يوماً كتب الله له صوم ألف سنة...» الخ [۳٧۴]. «ماه رجب ماه بزرگی است، هر کس یک روز در آن ماه روزه بگیرد خداوند ثواب روزۀ هزار سال را برای او می‌نویسد».

آنچه گذشت قسمتی بسیار کم از احادیث موضوع و نادرست در مورد فضل و بزرگی ماه رجب بود، که هدف اشاره و آگاهی بر عدم اختصاص ماه رجب به روزه و یا نماز و یا سایر موارد دیگر بود، و آنچه بیان شد برای آگاه شدن کافی است، و آنچه هم بیان نشده می‌توان در کتاب‌هایی که احادیث موضوع و دروغ در آن‌ها ‌بیان شده جستجو کرد، والله الهادی إلی سواء السبیل ... والله اعلم.

[۳۶۶] ابن دحیه می‌گوید: این حدیث موضوع است، به تبیین العجب، ص ۱۳-۱۵ مراجعه شود، ابن جوزی هم گفته: این حدیث موضوع است، به الموضوعات ۲/ ۲۰۵- ۲۰۶ مراجعه شود. [۳۶٧] ابن حجر می‌گوید: مردان اسناد حدیث همگی ثقه و مورد اطمینان هستند به جز السقطی که آفت است و به درست کردن حدیث مشهور است، به کتاب تبیین العجب، ص ۱٧ مراجعه شود. [۳۶۸] به کتاب تبیین العجب، ص ۱٧، و الفوائد المجموعة للشوکانی، ص ۴۳٩ حدیث شماره: ۱۲۶۰مراجعه شود. [۳۶٩] این حدیث موضوع است: به الموضوعات ابن جوزی، ص (۲/۲۰۶) و تبیین العجب، ص (۱۸) و اللآلیء المصنوعة للسیوطی، (۲/۱۱۵) مراجعه شود. [۳٧۰] به الموضوعات ابن جوزی، (۲/ ۱۲۳) و تبیین العجب، ص (۲۰) و الفوائد المجموعة ص: ۴٧ حدیث شماره: ۱۴۵ مراجعه شود. [۳٧۱] حدیث موضوع: به الموضوعات ابن جوزی، (۲/۱۲۴) و تبیین العجب، ص (۲۱) و الفوائد المجموعة، ص (۴٧) مراجعه شود. [۳٧۲] حدیث موضوع: به الموضوعات ابن جوزی، (۲/۱۲۴)و تبیین العجب، ص (۲۲-۲۴) و الفوائد المجموعة، ص (۴٧-۵۰) حدیث شماره: ۱۴۶مراجعه شود. [۳٧۳] حدیث موضوع: به کتاب الموضوعات ابن جوزی، (۲/۱۲۶) و تبیین العجب، ص (۲۵) و الفوائد المجموعة، ص (۵۰) حدیث شماره: ۱۴٧مراجعه شود. [۳٧۴] حدیث موضوع: به کتاب الموضوعات ابن جوزی، (۲/۲۰۶-۲۰٧) و تبیین العجب، ص (۲۶) و الفوائد المجموعة، ص (۱۰۱) حدیث شماره: ۲۸٩ مراجعه شود.