صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا بحث سوم: بعضی از شبهه‌هایی که تأییدکنندگان این بدع...

بحث سوم: بعضی از شبهه‌هایی که تأییدکنندگان این بدعت مطرح می‌کنند و جواب آن‌ها ‌

آن زمان که بدعتِ تشکیل جشن میلاد پیامبر ج در عصر عبیدیین به وجود آمد، و به خاطر فراغت روحی و بدنی این بدعت درمیان مردم انتشار یافت، و همچنین مسلمانان جهاد را ترک کرده بودند، و در نتیجه این بدعت در روح مردم ریشه دواند و جزئی از عقیده‌ی بسیاری از جاهلان و نادانان شد.

بعضی از اهل علم مثل سیوطی / ناچار شد با آن مبارزه نکند و بعضی از شبهه‌ها را مطرح نمود که با ایراد این شبهه‌ها می‌توان بر درست بودن این بدعت شهادت داد، که این کار از طرفی رضایت عام و خاص را جلب می‌کرد، و توجیهی برای رضایت علمایی بود که به آن معتقد بودند، و از طرفی سکوت آن‌ها ‌از مخالفت با این بدعت به خاطر ترس از حکام و عامه‌ی مردم بود.

این شبه‌ها عبارتند از: