صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد ماه صفر

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد ماه صفر

عن ابی هریره س قال: أنَّ رسول‌الله ج قال: «لاعدوي ولاصفر ولاهامة» فقال أعرابي: يا رسول‌الله ج: فما بالُ إبلي تكونُ في الرمل كأنما الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها يجربها؟ فقال: «فمن أعدي الأول» متفق علیه [۱٩۱]. «ابوهریره س از پیامبر ج روایت می‌کند که فرمود: بیماری مُسری و سرایت‌کننده وجود ندارد، بدشومی به ماه صفر درست نیست و جغد بدشوم نیست، مردی از اعراب گفت: ای رسول‌ خدا ج! پس چرا شتر من هنگامی که درمیان شن و ماسه قرار دارد مثل آهو است و هیچ بیماری ندارد اما هنگامی که میان شتری می‌رود که گری دارد آن را می‌گیرد؟ پیامبر ج فرمود پس چه کسی آن را به اولی سرایت داده است؟».

از ابی‌هریره روایت شده است که پیامبر ج فرمود: «لاعدوي ولاطيرة ولا هامة ولاصفَر» متفق علیه [۱٩۲]. «بیماری سرایت‌کننده و آنچه را به فال بد گیرند و بدشومی جغد و بدشومی ماه صفر، هیچ کدام وجود ندارند و درست نیستند».

در روایتی که امام مسلم / آن را روایت کرده است آمده است: پیامبر ج فرمود: «لاعدوي، ولاغول، ولاصفر» [۱٩۳]. «بیماری مُسری و غول دیو) و بدشومی ماه صفر هیچ کدام وجود ندارند».

از ابن مسعود س روایت شده که روزی پیامبر ج بلند شد و گفت: «لايعدي شيئاً شيئاً» هیچ چیزی به چیز دیگر سرایت نمی‌کند، یک نفر از اعراب گفت: ای رسول خدا ج! هر گاه شتری که آلت تناسلی آن گری گرفته است آن را به محل استراحت شتران دیگر می‌بریم تمام شترهای دیگر نیز دچار گری می‌شوند؟ پیامبر ج فرمود: «فمن أجرب الأول» پس چه کسی اولی را دچار گری کرده است؟ «لاعدوي ولاصفر، خلق الله كل نفسٍ فكتب حياتها ورزقها، ومصائبها» [۱٩۴]. «سرایت بیماری‌ها و شومی ماه صفر وجود ندارد، خداوند هر نفسی را که آفریده است، حیات، روزی، بلا و مصیبت‌های آن را نیز تعیین کرده است».

۴- از ابن عباس ب روایت شده است: «كانوا يرونَ أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون الـمحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسخ صفر، حلَّتِ العمرة لـمن اعتمر. قدم النبي ج وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظمَ ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول‌الله ج! أي الحل؟ قال: حِلٌ كلّه» [۱٩۵]. «ابن عباس می‌گوید: اهل جاهلیت فکر می‌کردند که عمره رفتن در ماه‌های حج از بدترین گناهان است، و ماه محرم را صفر قرار می‌دادند، و می‌گفتند: هر گاه زخم پشت شتر درست شد و اثرش از بین رفت و ماه صفر تمام شد، عمره برای کسی که می‌خواهد عمره انجام دهد حلال می‌شود. پیامبر ج و یارانش روز چهارم به نیت حج تمتع آمدند، بعداً پیامبر ج دستور داد، نیت عمره نمایند، این کار و تغییر آن برایشان سخت بود، گفتند: ای رسول خدا ج! کدام حلال شدن و کدام بیرون آمدن از احرام؟ پیامبر ج فرمود: همه‌اش حلال است و درست می‌باشد».

ابوداود گفت: من شاهد بودم که برای حارث‌بن مسکین خوانده شد: که أشهب می‌گوید: از مالک پرسیده شد معنی «لاصفر» چیست؟ گفت: اهل جاهلیت ماه صفر را ماه حلال قرار می‌دادند، یک سال آن را ماه حلال و یک سال ماه حرام قرار می‌‌دادند، پیامبر ج فرمود: «لاصفر» [۱٩۶] «ماه صفر بدشگون نیست».

امام بخاری / در صحیح خود باب «لاصفَر» می‌فرماید: صفر یک نوع مریضی و بیماری است که شکم را دربرمی‌گیرد [۱٩٧].

[۱٩۱] رواه البخاری فی صحیحه، (۱۰/۱٧۱)، کتاب طب، حدیث شماره (۵٧۱٧)، و صحیح مسلم (۴/ ۱٧۴۲، ۱٧۴۳) کتاب السلام، حدیث (۲۲۲۰). [۱٩۲] رواه البخاری فی صحیحه، (۱۰/۲۱۵)، کتاب طب، حدیث شماره (۵٧۵٧). [۱٩۳] رواه مسلم فی صحیحه، کتاب سلام، حدیث شماره (۲۲۲۲). [۱٩۴] رواه امام احمد فی مسنده، (۱/۴۴۰) و رواه ترمذی فی سننه ابواب القدر، حدیث شماره (۲۲۳۰)، شرح معانی الآثار از طحاوی (۴/ ۳۰۸) با اسناد صحیح، به سلسلة الأحادیث الصحیحة (۳/ ۱۴۳) حدیث شماره: (۱۱۵۲) مراجعه شود. [۱٩۵] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۳/۴۲۲)، کتاب حج، حدیث شماره: (۱۵۶۴) و مسلم (۲/ ٩۰٩، ٩۱۰، کتاب حج، حدیث شماره: (۱۲۴۰). [۱٩۶] به سنن ابی‌داود، (۳/۲۳۳)، کتاب طب، حدیث شماره: (۳٩۱۴) مراجعه شود. [۱٩٧] صحیح البخاری المطبوع مع فتح الباری، (۱۰/۱٧۱)، کتاب طب، باب: ۲۵ مراجعه شود.