۲- از بین بردن سنت پیامبر ج

یکی دیگر از تأثیرات بد بدعت: از میان برداشتن سنت حضرت رسول اکرم ج می‌باشد، چون هر زمان بدعتی پیدا شود یکی از سنت‌های پیامبر ج از بین می‌رود، بدعت زمانی ظاهر می‌شود و گسترش می‌یابد که مردم سنتی از سنت‌های صحیح را کنار گذاشته‌اند، ظهور بدعت نشانه‌ی ترک سنت است. ابن عباس س می‌فرماید: «ما أتي علي الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة و أماتوا سنّة، حتي تحيا البدعُ و تـموتُ السننُ» [۱۰۳]. «هر سالی که بر مردم می‌گذرد بدعتی را در آن ایجاد می‌کنند و سنتی را از بین می‌برند، این کار ادامه می‌یابد تا اینکه بدعت‌ها زنده می‌شوند و سنت‌ها از بین می‌روند».

[۱۰۳] رواه الطبرانی فی الکبیر، و راویان آن مورد اطمینان هستند. به مجمع الزوائد هیثمی (۱/ ۱۸۸) مراجعه شود.