دلایل انتخاب این موضوع

بنابر اینکه اینجانب یکی از محصلین / دانشجویان دانشکدۀ اصول دین در شهر ریاض می‌باشم، و در بخش عقیده و مذاهب معاصر مشغول درس هستم، و مقررات تحصیلات عالی در این دانشگاه این است که دانشجو باید بعد از یک سال مقدماتی یک تحقیق علمی که در بخش تخصص او باشد ارائه کند، به همین خاطر تمام سعی و تلاش خود را بر موضوعی اختصاص دادم تا از آن استفادۀ علمی و خوبی شود. و علیرغم اینکه موضوع و بحث در این مورد مشکلات و سختی‌هایی دارد ولی باز به دلایل زیر آن را انتخاب کردم:

انتشار بسیاری از بدعت‌ها در کشورهای اسلامی، حتی بعضی از مردم در این مناطق بعضی از این بدعت‌ها را سنت تلقی می‌کنند و محافظت بر آن‌ها ‌را واجب می‌شمارند، مثل جشن تولد پیامبر ج و امثال آن.

از مهمترین دلایل انتشار و شایع شدن این بدعت‌ها سکوت علما و طلاب علوم دینی می‌باشد که این بدعت‌ها را انکار نمی‌کنند، و انتخاب این موضوع از طرف اینجانب در این مورد کمکی است برای مشارکت در مبارزه با این بدعت‌ها.

از آنجا که این بدعت‌ها به صورت متفرق در کتاب‌ها یافت می‌شود، دوست داشتم آن‌ها ‌را در یک جا جمع کنم و به ذهن خواننده نزدیک کنم، و بوسیلۀ نظرات علما این بدعت‌ها را رد کنم.

و همچنین تحقیق و بررسی در مورد اموری که خود علما در مورد آن‌ها ‌اختلاف نظر دارند: مثل حکم گوسفندی که در ماه رجب ذبح می‌شود، و یا اجتماع مردم در مساجد برای دعای شب عرفه، و امثال این کارها‌.

اشاره به بعضی از محافل و مجالس بدعت که علما هم آن را بیان نکرده‌اند و درمیان مسلمانان - مگر آنکه الله او را حفظ نموده- رواج پیدا کرده است، مثل جشن‌های تولد، و یا جشن ابتدای سال هجری، و بدعت‌های دیگر.

شوق و علاقه و اشاره به تألیفات علما در این موضوع به اندازه‌ی توان.

و برای تهیۀ این موضوع موارد زیر را در نظر گرفته‌ام:

مقدمه، تمهید، نه فصل، و یک خاتمه.

اما مقدمه: در آن اهمیت موضوع را بیان کرده‌ام، و دلایل انتخاب موضوع را در آن نوشته‌ام، و منهج و روشی که برای معالجه موضوع پیموده‌ام بیان شده است.

و اما آماده‌سازی موضوع؛ تمهید: در آن از بدعت‌ صحبت کرده‌ام:

تعریف بدعت، لغتاً و اصطلاحاً.

حکم بدعت در اسلام.

اسباب و دلایل به وجود آمدن بدعت.

اولین بدعتی که در اسلام به وجود آمد.

اسباب و دلایل انتشار بدعت‌ها.

تأثیرات بدعت بر مجتمع.

وسایل محفوظ ماندن از بدعت‌ها.

بدعت‌های سالگردی و تکراری.

سپس نه فصل به صورت زیر:

فصل اول:

ماه محرم: که شامل سه بحث می‌شود:

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن.

بحث دوم: بدعت حزن و ماتم در ماه محرم نزد رافضی‌ها.

بحث سوم: بدعت خوشحالی در این ماه نزد نواصب.

فصل دوم:

ماه صفر: که شامل دو بحث می‌شود:

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن.

بحث دوم: بدعت شومی و بدفالی به آن.

فصل سوم:

ماه ربیع‌الأول: بدعت جشن تولد پیامبر ج که شامل ۶ بحث می‌شود:

بحث اول: اولین کسی که این بدعت را بوجود آورد.

بحث دوم: وضعیت جامعه در این عصر و زمانه.

بحث سوم: ارائه بعضی شبهات که قائلین این بدعت آن را عرضه می‌کنند و جواب آنها.

بحث چهارم: روش زنده کردن تولد.

بحث پنجم: حقیقت محبت پیامبر ج.

بحث ششم: موقف اهل سنت در مورد این بدعت‌.

فصل چهارم:

ماه رجب: که شامل پنج بحث می‌شود:

بحث اول: بعضی از آثار وارده در این مورد.

بحث دوم: که شامل دو مطلب است:

مطلب اول: تعظیم کفار برای ماه رجب.

مطلب دوم: سر بریدن گوسفند در ماه رجب.

بحث سوم: تخصیص ماه رجب برای روزه و شب زنده‌داری و حکم عمره در این ماه و زیارت رجبیه.

بحث چهارم: بدعت صلاة الرغائب.

بحث پنجم: بدعت مجلس گرفتن برای شب اسراء و معراج.

فصل پنجم:

ماه شعبان: که شامل ۳ بحث می‌باشد:

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن.

بحث دوم: بدعت مجلس گرفتن برای شب نیمه‌ی شعبان.

بحث سوم: بدعت نماز الفیه (الصلاة الألفية).

فصل ششم:

ماه رمضان: که شامل دو بحث است:

بحث اول: فضیلت این ماه و آنچه در مورد آن وارد شده است.

بحث دوم: بعضی از بدعت‌هایی که در این ماه برپا می‌شوند:

قرائت سورۀ انعام.

بدعت خواندن نماز تروایح بعد از مغرب.

بدعت نماز قدر (صلاة القدر).

بدعت شب‌ زنده‌داری هنگام ختم قرآن در ماه رمضان و انجام دادن تمام سجده‌های تلاوت قرآن در یک رکعت.

بدعت خواندن تمام آیات دعا.

بدعت ذکر بعد از سلام دادن از نماز تراویح.

انجام دادن بعضی از بدعت‌ها در شب ختم قرآن.

بدعت مردم را برای سحری بیدار کردن (بوسیلۀ بلندگو در مساجد).

بدعت‌هایی که متعلق به رؤیت ماه رمضان است.

بدعت نوشتن اوراقی که در آخرین جمعه رمضان آن را می‌نویسند و آن را حفائظ می‌نامند.

بدعت کوبیدن بر مس در آخرین روز ماه رمضان.

بدعت خداحافظی با رمضان.

بدعت یادبود غزوۀ بدر.

فصل هفتم:

ماه شوال: که شامل سه بحث می‌شود:

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن.

بحث دوم: بدعت شومی ازدواج در این ماه.

بحث سوم: بدعت جشن ابرار.

فصل هشتم:

ماه ذی‌الحجه: شامل ۳ بحث است:

بحث اول: بعضی از آثار وارده دربارۀ آن.

بحث دوم: بدعت اجتماع غیرحاجی‌ها در مساجد برای انجام مناسکی که حاجی‌ها در روز عرفه انجام می‌دهند.

بحث سوم: بدعت عید غدیر خم.

فصل نهم:

تشابه مسلمانان به کفار در اعیاد خودشان، که شامل هشت بحث می‌شود:

بحث اول: جشن میلاد مسیح.

بحث دوم: جشن نوروز.

بحث سوم: جشن تولدها.

بحث چهارم: مجالس و جشن‌هایی که ایجاد می‌کنند.

بحث پنجم: یادبود و جشن اول سال هجری.

بحث ششم: یادبود و جشن اول قرن هجری.

بحث هفتم: یادبود بعضی از علما.

بحث هشتم: مشروعیت مخالفات اهل کتاب.

خاتمه و پایان کتاب

که در آن مهمترین نتایج و فوایدی که از خلال این بحث و موضوع به آن دست یافته‌ام بیان نموده‌ام.