مشخصات کتاب

سالگردها و مناسبت‌های ناروا
تأليف:

عبدالله بن عبدالعزیز التویجری


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین