Home فتاوی فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر
16.03 MB
6.62 MB
2.87 MB
Dewey
297/334/961
فتاوای علمای حرمین در مورد م... Book Name:
خالد الجریسی Author:
تالیف Translator:
۹۹۸۲ Downloaded: ۲۶۰۳۴ Displayed:
Tuesday، 08 December 2009 Date Added:
Tuesday، 15 January 2013 Last updated:
۲۵۳۳ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks

مجموعه بسیار مفصل و جامعی است در بیان احکام و شرایع اسلامی که در قالب پرسش و پاسخ از علمای فقهی و مجتهدین عربستان، تدوین شده است. در اثر حاضر، رایج‌ترین مسائل مبتلا به جامعه مسلمانان، از مفتیان بزرگ بلد الحرام پرسیده شده و آنان با استناد به کتاب خدا و سنت شریف نبوی به این سوال‌ها پاسخ گفته‌اند. گردآورنده ی این کتاب (که بیش از 2500 صفحه را شامل می‌شود) مسائل مختلف را در 18 باب (موضوع) تنظیم نموده است که عبارتند از: عقیده، فتوی و اجتهاد، دانش و آموزش، نیت و طهارت، اذان و نماز، جنایز، زکات، روزه، حج، عمره و ذبایح، هجرت و جهاد و بردگی، امر به معروف و نهی از منکر، معاملات، وصیت وارث، ازدواج و طلاق، سوگند و نذر، قضا و شهادت، اداب اجتماعی و اخلاقی، موضوعات پزشکی و احکام بانوان.

 • فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر
  • تقريظ و اجازه ی شیخ ابن جبرین
  • پیشگفتار
  • مقدّمه
  • اللجنة الدائمة، در چند جمله
  • فرازی از زندگیِ شیخ ابن باز
  • مختصري از زندگي شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه
  • شيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى
  • شيخ صالح الفوزان
  • گفتاری مختصر در مورد فتوا و احكام آن
   • آداب مفتی و مستفتی
   • آیا با تغییر زمان و مکان فتوا تغییر می‌کند؟
  • باب اول: عقیده
   • فصل اول: ایمان و کفر
   • فصل دوم: ادیان و فرق ضاله
   • فصل سوم:‌ سحر و ساحران
   • فصل چهارم: حاكميت و اجرای قوانين
   • فصل پنجم: همكاری با كفار
   • فصل ششم- بدعتها و مسايل نو پيدای در دين
   • فصل هفتم: عكس و عكاسی
   • فصل هشتم: انبیا عليهم الصلاه و السلام و اوليا
   • فصل نهم: جن و احكام آن
   • فصل دهم: فتنه‌های آخر الزمان
   • فصل يازدهم: قضاء و قدر
  • باب دوم: فتوا و اجتهاد
  • باب سوم: دانش و آموزش
  • باب چهارم: نيت و طهارت و سنتهاى فطرت
   • فصل اول: نيت و اخلاص
   • فصل دوم: اقسام آب
   • فصل سوم: ازاله‌ی نجاست
   • فصل چهارم: سنن فطرت
   • فصل پنجم: قضای حاجت
   • فصل ششم: استنجاء و استجمار
   • فصل هفتم: كيفيت وضو
   • فصل هشتم: مسح بر (خف) موزه
   • فصل نهم: نواقص وضو
   • فصل دهم: غسل جنابت
   • فصل يازدهم: تيمم
  • باب پنجم:
   • فصل اول: اذان و اقامه
   • فصل دوم: حکم تارک نماز
   • فصل سوم: اوقات نماز
   • فصل چهارم: نماز جماعت
   • فصل پنجم: امامت
   • فصل ششم: مساجد
   • فصل هفتم: نوافل و سنت‌های نماز
   • فصل هشتم: چيزهايی كه در نماز منع شده‌اند
   • فصل نهم: نماز افراد معذور
   • فصل دهم: نماز جمعه
   • فصل یازدهم: احکام عیدین (عید فطر و أضحی)
   • فصل دوازدهم: نماز کسوف (خورشیدگرفتگی)، خسوف (ماه گرفتگی) و استسقاء (نماز باران)
  • باب ششم: جنائز
   • فصل اول: احكام جنايز
   • فصل دوم: بدعت‌های جنايز و محرّمات آن
  • باب هفتم: زکات
   • فصل اول: حکم زکات و شرایط آن
   • فصل دوم: اهل زکات
   • فصل سوم: زکات اموال نقد
   • فصل چهارم: زکات محصولات زمینی و کالاهای تجاری
  • باب هشتم: احكام و مسايل روزه
   • فصل اول: حكم روزه و شرايط آن
   • فصل دوم: مبطلات روزه
   • فصل سوم: حكم روزه گرفتن افراد معذور
   • فصل چهارم: احكام قضا و كفاره
   • فصل پنجم: احكام روزه ی نفلی، تراويح و اعتكاف
  • باب نهم: حج، عمره و ذبايح
   • فصل اول: فضيلت حج
   • فصل دوم: حكم حج و شرطهای آن
   • فصل سوم: روش حج
   • فصل چهارم: ادای حج به جاي ديگران
   • فصل پنجم: بعضی از احكام عمره
   • فصل ششم: برخی از احكام ذبح
  • باب دهم: هجرت، جهاد و بردگی
   • فصل اول: هجرت
   • فصل دوم: جهاد
   • فصل سوم: بردگی
  • باب يازدهم: دعوت و امر به معروف و نهی از منكر
   • فصل اول: دعوت
   • فصل دوم: امر به معروف ونهی ازمنكر
  • باب دوازدهم: فتاوای معاملات
   • فصل اول: معاملات
   • فصل دوم: ربا و مسایل بانكی
   • فصل سوم: قمار
   • فصل چهارم: معاملات
   • بخش بيمه
   • فصل ششم: شركت ها
   • فصل هفتم: اجاره
   • فصل هشتم: وقف
   • فصل نهم: هديه
   • فصل دهم: برگزاری مسابقات
   • فصل يازدهم: احكامي در مورد كارمندان و كارگران
  • باب سیزدهم: وصیت و ارث
   • فصل اول: احكام وصيت
   • فصل دوّم: میراث
  • باب چهاردهم: [نکاح]
   • فصل اول: نكاح
   • فصل دوم: احكام خانواده
   • فصل سوم: طلاق و عدّه ها
   • فصل چهارم: نسب و رضاع
  • باب پانزدهم
   • فصل اول: احکام سوگندها
   • فصل دوم: احکام کفاره ی یمین
   • فصل سوم: احکام نذر
  • باب شانزدهم: قضا و شهادت
   • فصل اول: قضاوت
   • فصل دوم: احکام شهادت و گواهی
  • باب هفدهم: آداب
   • فصل اوّل: قرآن کریم و آداب آن
   • فصل دوم: حقوق والدین و فرزندان و خویشاوندان
   • فصل سوّم: حقوق حیوانات
   • فصل چهارم: لباس و زینت
   • فصل پنجم: موسيقی و بازی و سرگرمی
   • فصل ششم: خوبی ها و زشتی های اخلاقی
   • فصل هفتم: توبه و دعا
  • باب هجدهم: فتاوای طب
   • فصل اول: درمان و دارو
   • فصل دوم: دَم و تعويذ
   • فصل سوم: سحر
  • باب نوزدهم: احکام بانوان
   • فصل اوّل: خونهای طبیعی
   • فصل دوم: احكام حجاب و زینت
   • فصل سوم: بيرون رفتن زن از خانه
   • فصل چهارم: توضيح احاديثی كه در ارتباط با زنان هستند
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.