Home توحید و الهیات کتاب توحید
1.67 MB
669.8 KB
Dewey
297/411/901
کتاب توحید Book Name:
محمد بن عبدالوهاب Author:
اسحاق دبیری رحمه الله Translator:
۱۲۷۴۰ Downloaded: ۴۳۰۷۲ Displayed:
Friday، 04 September 2009 Date Added:
Saturday، 22 February 2014 Last updated:
۱۹۱ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks

اثر ارزشمندی است درباره مفهوم توحید و اقسام مختلف آن و راه‌های شناخت شرک و مصادیق آن. دانشمندان علوم اسلامی اتفاق نظر دارند که تاکنون در موضوع توحید، کتابی به ارزشمندی کتاب حاضر نوشته نشده است. محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله- انواع توحید عبادت و توحید اسماء و صفات را در این کتاب توضیح داده و درباره شرک اکبر و صورت‌های مختلف آن و اسباب هر یک توضیحات مبسوطی ارائه می‌کند. همچنین راه‌های پاسداری و حفظ اندیشه و اعتقاد توحیدی را در وجود فرد، توضیح می‌دهد.

 • کتاب توحید
  • مقدمه ناشر
  • مقدمه
  • توحيد
  • فضیلت توحید و اینكه سایر گناهان را نابود می‌گرداند
  • موحد واقعی بدون حساب وارد بهشت خواهد شد
  • هراس از شرك
  • دعوت به شهادت لا إله إلا الله
  • تفسیر توحید و مفهوم شهادت لا إله إلا الله
  • استفاده از دستبند و آویز برای حصول شفا و دفع بلا، از امور شرك آمیز است
  • حكم دَم خواندن و گردن بند
  • تبرك جستن به درخت و سنگ و غیره
  • پیرامون ذبح كردن حیوان برای غیر الله
  • نباید در مكانی كه برای غیر الله نذر و قربانی شده است، برای الله قربانی كرد
  • نذر كردن به نام غیر الله شرك است
  • كمك خواستن از غیر الله شرك است
  • كمك خواستن و به دعا طلبیدن غیر الله شرك است
  • در مورد این ارشاد خداوند كه می‌فرماید
  • در مورد شفاعت
  • در مورد اینكه انگیزه ی كفر ورزیدن بنی آدم و ترك نمودن دین الله، افراط در گرامی‌داشت بزرگان است
  • سرزنش شدید كسیكه الله را نزد قبری،‌ پرستش بكند تا چه رسد به اینكه خود صاحب قبر را پرستش نماید؟!
  • در مورد اینكه احترام و بزرگداشت بیش از حد قبور صالحین، آنها را به بتهایی كه به غیر از الله پرستش می‌شوند، تبدیل می‌سازد
  • در مورد پاسداری رسول الله، از مرزهای توحید و مسدود كردن تمامی راه‏های منجر به شرك
  • عدهای از این امت، بتها را خواهند پرستید
  • آنچه در مورد سحر و جادو آمده است
  • در مورد برخی از انواع سحر و جادو
  • در مورد كهانت و استخدام جن و غیره
  • در مورد احكام ابطال(باطل كردن) سحر
  • در مورد فال بد زدن
  • پیرامون احكام ستاره شناسی
  • در مورد تاثیر ستاره‏ ها در بارندگی
  • ترس از الله
  • پیرامون توكل بر الله
  • انذار برای ترسیدن از الله و ناامیدی از رحمتش
  • صبر بر آنچه، خدا تقدیر نموده است نیز از ایمان است
  • بحث ریا و تظاهر
  • انجام اعمال اخروی برای دست‏یابی به اهداف دنیوی نیز نوعی شرك است
  • پیروی از پیشوایان و رهبران دینی و سیاسی در حلال دانستن حرامها و حرام دانستن حلالهای الهی، بمعنی ربوبیت آنان است
  • انكار یكی از اسماء و صفات الهی
  • در مورد عدم قناعت به سوگند به نام الله
  • اگر كسی بگوید آنچه الله و تو بخواهی
  • ناسزا گفتن به زمانه یعنی ناسزا گفتن به الله
  • نامگذاری
  • رعایت احترام نام های الله و تغییر نام، بخاطر آن
  • به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا چیزی كه متعلق به الله باشد
  • ممنوعیت گفتن السلام علی الله
  • در مورد گفتن «اللَّهم اغفِر لی إن شئت» بار الها! اگر خواستی، مرا ببخش
  • نباید، غلام و كنیز خود را با عبارت «عبدی وأمتی» (بنده من، كنیز من) صدا كرد
  • كسیكه بواسطه ی نام الله چیزی می‌خواهد باید به او داد
  • به نام الله فقط، بهشت را باید خواست
  • بحث كلمه ی «لو» (اگر)
  • نهی از فحش دادن و ناسزا گفتن
  • حكم انكار تقدیر الهی
  • آنچه در مورد مجسمه سازان آمده است
  • زیاد سوگند خوردن
  • عهد و پیمان الله و پیغمبرش
  • سوگند خوردن به جای الله
  • نباید الله را شفیع مخلوق قرار داد
  • پاسداری رسول الله از مرزهای توحید و بستن راه های شك و تردید
  • مطلب پشت جلد
There is not considerably about this book
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.